125 000 båtflyktninger til EU i 2016, få er fordelt

I følge UNHCR, FN organisasjon for flyktninger har det per september kommet 125 000 flyktninger med båt til Europa så langt i 2016.  Flyktningene er i hovedsak i Italia og Hellas.  -På Sicilia alene er det 85 000 flyktninger, og det er stor bekymring for disse og den manglende fordeling av disse, sier Reidar Andestad i KIA ,som besøkte øya i august.  -De opplever at det urettfedig at de skal sitte med denne store belastningen alene.

 Flyktninger tatt opp utenfor Secilia - Italian Navy Press Office
Flyktninger tatt opp utenfor Sicilia – Italian Navy Press Office

EU strever med å fordele asylsøkere til sine medlemsland i henhold til en avtale som ble inngått i 2015. Kun 3 prosent av 160.000 asylfordelinger er gjennomført, opplyser FN. Planen om å fordele asylsøkere til alle EUs medlemsland og til EFTA-landene Norge, Sveits og Liechtenstein ble vedtatt i fjor. Hensikten var å hjelpe Hellas og Italia, som mottar den største strømmen av flyktninger og migranter som tar seg til Europa. Ifølge avtalen skulle 160.000 asylsøkere sendes videre fra Hellas og Italia til andre europeiske land og søke asyl der. Norge forpliktet seg til å ta imot 3.500 asylsøkere. Men FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyste tirsdag at kun 4.774 asylsøkere er blitt relokalisert, noe som tilsvarer om lag 3 prosent. – Antallet er langt fra tilstrekkelig, og gjennomføringen av avtalen går unødvendig tregt, sier UNHCR-talsmann William Spindler i følge NTB.

 

I fjor høst anslo regjeringen at det kunne komme mellom 10.000 og 60.000 asylsøkere til Norge i 2016. Nå er anslaget 10.750 asylsøkere, skriver NRK. 7.367 personer har fått innvilget asylsøknadene sine hittil i år, viser tall fra UDI, som totalt har mottatt 15.663 søknader. I tillegg har flere personer fått opphold av humanitære grunner eller fått innvilget annen flyktningstatus.