KIA fikk nestlederen i K-stud

Landsstyret i K-stud
Dette er det nye landsstyret i K-stud

KIA er en av de større organisasjonene innen studiearbeid av organisasjonene bak K-stud. Ikke minst arbeidet ved KIAs språkskole i Oslo trekker opp aktiviteten.   Vi gratulerer avdelingsleder Maria Greenberg Bergheim som nyvalgt nestleder.  Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet!

K-stud har fått et nytt, svært kompetent og bredt sammensatt styre! I dag har de konstituert seg. Harald Skarsaune (KUFO) ble valgt som leder på årsmøtet i mai, og i dag ble Maria Greenberg Bergheim (KIA) valgt som nestleder.

K-stud – Kristelig Studieforbund Øvrige medlemmer i styret: (f.v.) Janet Seierstad (NLM), Ole Martin Thelin (Dnk), Bendik Urnes (Ungdom i oppdrag), Annika Filtvedt (Pinsebevegelsen), Hege I. Fossum (daglig leder K-stud), Doan Phuc Hau (Baptistsamfunnet), Åse Mari Kessel (Hekta), Elise Haugland Madsen (KFUK-KFUM), Maria Greenberg Bergheim og Harald Skarsaune

Her kan du lese mer om K-stud på deres hjemmeside

Her finner du K-stud på Facebook og da ser du hvor vi har hentet informasjonen fra!