Uverdig handsaming av papirlause asylsøkjarar

Uverdig behandling av ikke godkjente flyktninger og inn vandrere
Uverdig handsaming av ikkje godkjente flyktningar og innvandrare

NRK set i serien Motvind søkelyset på den uverdige handsaminga som ikkje godkjente flyktningar og innvandrare får i Norge.

-Fleire i KIA har i lang tid hjuplet folk som er intervjuet i programmet, fortel Victor Calvert i KIA Øst.  Han legg til at det er viktig for KIA å jobbe for papirløse flyktningar.

Korleis er det å vera utvist frå Noreg, og samstundes ikkje få til å reise heim? Sara, James og Arya har budd i Noreg mellom sju og ti år. Dei lever utan moglegheit til å tene pengar, få helsehjelp eller gå på skule.

Her kjem eit teksutdrag:

Copyright (C) NRK

Ifølgje Statistisk sentralbyrå er det
ca. 18 000 ulovlege innvandrarar i Noreg.

Dei er utlendingar
som oppheld seg ulovleg i Noreg.

Dei skal ut. Ikkje få helsehjelp
eller anna dei ikkje har krav på.

Eg kjem verken fram eller tilbake.
Eg står fast.

Det gjer meg endå meir redd.
Kva vil skje i morgon?

Eg har prøvd å dra tilbake. Det går ikkje.
Politiet seier eg kan dra til Kenya i staden.

Eg har prøvd andre land,
men ingenting har skjedd.

Det er stress.
Vi sovnar og vaknar med det.

Det einaste eg kan
hugse frå barndommen, er krig.

Det var krig, død, krig.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre