Alf Petter Hagesæther har startet opp som ny generalsekretær i KIA

NY GENERALSEKRETÆR I KIA

Alf Petter Hagesæther er i full gang som ny generalsekretær i KIA. Tidligere har han vært leder for feltprestene i Norge. Vi ønsker ham velkommen! Han vil ha base i Oslo.

Alf Petter Bu Hagesæther (59)

Kjære alle KIA-venner!

Så er jeg endelig på plass og kan begynne i tjenesten som generalsekretær i KIA. Dette har jeg gledet meg til og sett frem til! Jeg gleder meg til å møte dere og ser frem til ta fatt på jobben som leder i en av landets viktigste organisasjoner.

Nå, i starten, har jeg fått møte styret, noen av de ansatte og frivillige i Oslo, Molde og Stavanger. Men det er mange av dere jeg ikke har møtt – derfor ser jeg frem til tiden som kommer og håper å bli kjent med både dere og det viktige arbeidet dere driver.

Dette arbeidet, som drives av ansatte og frivillige i KIA, er helt avgjørende for enkeltpersoner, familier og grupper, og kan være utslagsgivende for hvordan det går med dem i møte med norsk kultur, arbeidsliv og levesett. Et mer meningsfullt og samfunnsnyttig arbeid er det vanskelig å tenke seg. Her blir en sårbar gruppe fanget opp, og får muligheter til å finne en god vei inn i det norske samfunnet.

Litt om meg selv: Jeg er født og oppvokst i Rogaland, og bor nå på Kolsås i Bærum kommune, sammen med min familie. Jeg er utdannet teolog fra Misjonshøgskolen i Stavanger og Menighetsfakultetet i Oslo. I store deler av mitt liv har jeg vært prest i Forsvaret, de siste ti årene som leder av Feltprestkorpset. Her har jeg fått arbeide mye med å tilrettelegge for tros- og livssynsmangfold, og har sett hva dette betyr for enkeltpersoner og minoritetsgrupper når det gjelder identitet, selvrespekt og anerkjennelse. I dette arbeidet har jeg også vært arbeidsgiver med ansvar for faglig virksomhet, personell, økonomi, organisering og alt annet som hører med til arbeidsgiverrollen.

Jeg ønsker å invitere dere med i et godt og konstruktivt samarbeid, med en åpen holdning preget av respektfull, direkte kommunikasjon. Som ny i arbeidet vet jeg at det ikke jeg, men dere som vet best hva jobben går ut på, hva som er utfordringene, og det er dere som vet hvor utviklingspotensialene ligger. I den første tiden må jeg derfor be om tålmodighet og velvilje. Så håper jeg at kunnskapen og erfaringen vokser i dialog med dere, slik at jeg kan bidra til å utvikle arbeidet på en god måte.

Jeg ser frem til å samarbeide med dere for å gjøre Norge varmere!

Med de beste hilsener

Alf Petter