85 % av konvertitter fra Iran blir utvist

Marita Moltu, varordfører i Bergen fra KrF, var med på møte i KIA konvertittnettverk
Marita Moltu, varordfører i Bergen fra KrF, var med på møte i KIA konvertittgruppe

KIA si konvertittgruppe hadde møte i Bergen i helgen.   De er ikke fornøyd med avtalen som KrF og FrP har blitt enige om når det gjelder større rettigheter for konvertitter.  Varaordfører i Bergen fra KrF, Marita Moltu, var med på møtet og sier til avisa Dagen at hun håper på forandring i den nye asylavtalen.  Bakgrunnen er beregningen som er gjort som viser at bare 15 % av konveritter fra Iran får opphold i Norge.

Frustrasjonen over at så mange blir returnert, er tydelig i KIAs konvertittgruppe.

– Situasjonen i Iran er ikke komplisert. Iranere kommer ikke hit fordi de vil ha økonomiske fordeler, men mest fordi de er kristne. De vil ha trygghet, rettigheter og leve fritt, sa en av de frammøtte. Flere etterlyste konkret handling for å gjøre noe med situasjonen.

 

– KrF jobber intenst med dette, forsikret Moltu, og beskrev avtalen med regjeringen som et stort framskritt.– Men det tar litt tid før den gir resultater hos UDI, UNE og Landinfo. De må endre kultur og arbeidsmåte. Men vi trykker på for at dette skal komme trygt gjennom, sa hun til avisa Dagen.

Tor Øivind Sandaker startet opp KIAs konvertittnettverk i 2012
Tor Øyvind Sandaker startet opp KIAs konvertittngruppe i 2012

Tor Øyvind Sandaker startet konvertittgruppen i KIA i 2012, han var regionleder i KIA Bjørgvin i en rekke år fram til 2015. Nå er han pensjonist, men han deler fortsatt på ansvaret for bibelundervisningen sammen med prest Jan Bygstad i Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK). I åtte år var Sandaker med i UNE som lekmedlem. Han fortalte at han ofte havnet i mindretall når de var tre nemndmedlemmer som skulle ta stilling til en sak. Og han påpekte at det bare var tvilstilfellene som kom til slik behandling.

 

Les mer om dette i avisa Dagen