Home / Aktuelt

Aktuelt

Renholder søkes i Stavanger

Renholder søkes til  våre lokaler i Vaisenhusgata 5 i Stavanger sentrum. Arbeidstid opp til 60% fordelt på 5 dager i uken, men antall arbeidstimer pr dag vil variere etter arbeidsplan. Arbeidet skal utføres på dagtid i tiden mellom 0730 – …

Les mer

Erik Lunde er valgt til ny styreleder i KIA

På Landsmøtet i KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, ble Erik Lunde valgt som ny styreleder  og Thea Elisabeth Haavet som nestleder. Geir Jørgen Bekkevoll ble takket etter to årsinnsats som styreleder. Erik Lunde er utdannet teolog med tillegg i historie, statsvitenskap …

Les mer

Ber om stans i retur av enslige mindreårige asylsøkere

Det skjer en uverdig behandling av unge enslige asylsøkere i Norge, sier Landsmøtet i KIA samlet i Stavanger 17.oktober.  Et rekordhøyt antall barn får bare midlertidig opphold i Norge til de blir 18 år. Så blir saken deres vurdert på …

Les mer

Ta ansvar for flere kvoteflyktninger

  Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til å redusere inntaket til 30 prosent av det som tidligere har vært fastlagt til 3000. Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) sitt Landsmøte samlet (i Stavanger 17. oktober) krever at Stortinget tar ansvar og i …

Les mer

Statsbudsjettet 2018: Svikter på nytt og bygger ned legitimiteten vår

– Regjeringen sier nå i realiteten at brobygging ikke lenger er et grunnleggende prinsipp for tilskuddet som gis til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Dette reagerer KIA sterkt på, sier leder for politikk og samfunn Maria Greenberg Bergheim. KIA sitt tilskudd …

Les mer

Sendes tilbake til forfølgelse

Stor takk til Noas, Stefanusalliansen, Mellomkirkelig Råd, Bispemøtet og Norges Kristne Råd som har kommet med en oppdatert rapport om situasjonen for kristne i Iran.  De har gjennomført intervjuer i med flere konvertitter i flere land og kommer med kraftig …

Les mer

Velkommen til Landsmøte i KIA 17. Oktober!

  Kjære medlemsorganisasjoner i KIA! Det nærmer seg Landsmøtet for KIA 17. oktober. I den forbindelse er vi glade for at Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF og med et brennende engasjement for sårbare grupper, blir med og åpner landsmøtet. …

Les mer

Teamledelse i KIA

KIA ønsker en flat struktur med kort vei til lederskap.  Gjennom å ha et lederteam bestående av folk i andre oppgaver i KIA, ønsker vi å minske avstanden til ledelsen. Hver av lederne setter av ca 20-30% av tiden til …

Les mer

Norge bryter barns rettigheter på flere områder

I går ble det sluppet tre rapporter som har undersøkt om Norge oppfyller barns rettigheter, der får Norge krass kritikk fra ekspertene på en rekke områder. Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at …

Les mer

Menneskerettighetene kan ikke fravikes i asylsaker

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen og i 1946 begynte arbeidet med å lage en Verdenserklæring for menneskerettigheter. Innvandring- og …

Les mer

Helseminister Bent Høie (Høyre) vil ruste innvandrerkvinner for å ta del i den norske likestillingen.

Jaaaaaa! KIA har i en årrekke arbeidet med empowerment for minoritetskvinner på bakgrunn av ICDP programmet. Vi er stolte over at dette nå foreslåes inn i introduksjonsprogrammet. Vi har også i denne prosessen informert om at dette ikke er en …

Les mer

4 mill til KIAs skolearbeid i Oslo

Maria Greenberg Bergheim, som er seksjonsleder for skole- og barnehage i KIA, er svært glad for nyheten. Det er stor glede i KIA etter at revidert nasjonalbudsjett kom ut med en bevilgning på 4 millioner kroner. Støtten går til målrettet …

Les mer