Home / Ledige Stillinger / Frivillighetskoordinator til KIA Mestring i Stavanger.

Frivillighetskoordinator til KIA Mestring i Stavanger.

Vi søker en frivillighetskoordinator

100 % engasjementsstilling frem til 31.12.2017 mulighet for fast ansettelse. Kontorsted er Vaisenhusgate, Stavanger.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

Ansvar for følge opp KIA Mestring sin plan for satsingen på å styrke den lokale frivilligheten og drive frivillige prosjekter i tråd med KIA sine handlingsplan.  Dette vil innebære:

 • Kartlegging av behov for opprettelse av mestringsstøttende aktiviteter for innvandrere.
 • Bistå lokallag som har ønske om å utvikle mestringsstøttende aktiviteter i tråd med behov i lokalsamfunnet
 • Utvikle frivillighetsmiljøet i KIA
 • Jobbe med å rekruttere og følge opp frivillige
 • Bistå lokallag med opplæring og ivaretakelse av frivillige
 • Bidra til samarbeid mellom KIA og andre aktører herunder kommune, næringsliv og andre frivillige organisasjoner
 • Iverksette kurs overfor eksterne og interne brukere ved å bruke kompetansen KIA frivillige innehar til opplæring og utvikling i lokalmiljøet
 • Være en del av en «kunnskapsbedrift» for samfunnsliv.
 • Bidra under planlegging og oppfølging av prosjekt og ordinær drift knyttet til KIA Mestring. Herunder utarbeide og vedlikeholde nødvendig dokumentasjon
 • Bidra i interne utviklingsprosesser i prosjektene
 • Bidra til kvalitet internt i prosjektet og overfor oppdragsgivere
 • Oppfølging, innhenting og faglig oppdatering av de frivillige til prosjektene

 Vi søker deg som: 

 • samarbeider godt med andre og deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • er resultatorientert og har stor arbeidskapasitet
 • evner å jobbe selvstendig og trives godt med å strukturere og planlegge din egen hverdag
 • har utdanning fra universitet eller høgskole (kan kompenseres med arbeidserfaring)
 • har erfaring med frivillighet eller erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel
 • har erfaring med administrasjon er ønskelig
 • har gode IT kunnskaper (kjennskap til SharePoint systemet er en fordel)
 • har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner

 Vi kan tilby:  

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i Norges største frivillige organisasjon på innvandrerfeltet
 • Engasjerte kolleger og bredt kontaktnett i en mangfoldig organisasjon
 • Lønn etter avtale

Stillingen innebærer litt reisetid i distriktet, og det må påberegnes noe forskjøvet arbeidstid.

KIA er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov. Vi forventer at du kan identifisere deg med KIA sine verdier.

Den som ansettes må forholde seg til KIA sine vedtekter, formål og basis, som er retningsgivende for arbeid i KIA.

Check Also

Bred aktivitet i og rundt det nye KIA-laget i Kristiansund

Styret i KIA Kristiansund med Hans Lauvstad (fra venste), Lars Petter Ødegåd, Karen Flatø, Lars …

Hvordan gikk det med KIAs skole og barnehage i Oslo?

Byrådpolitikerne i Oslo har vedtatt at de ikke ønsker å lyse ut ny anbudsrunde for …