Asylsøkeres rettsikkerhet belyses

Papirløs flyktning
Papirløs flyktning

Konferanse om asylsøkeres rettssikkerhet.
Tirsdag 10. juni avholdes en heldagskonferanse om asylsøkeres rettssikkerhet i lokalene til Røde Kors i Oslo. Programmet er bredt, og vil ta for seg utfordringer knyttet til rettssikkerheten både for barn og voksne. Blant annet kommer representanter for de danske og svenske klageorganene, Flygtningenævnet og Migrationsdomstolen, for å fortelle om ordningene i våre naboland.
Arrangører: Redd Barna, Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp, Mellomkirkelig råd, Amnesty International Norge, Vergeforeningen Følgesvennen, Foreningen av tolvte januar, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) og Norges Røde Kors.
Arrangementet er gratis, og det er ingen påmelding.

Program (med forbehold om endringer)
Konferansierer: Janne Raanes, leder Norgesprogrammet, Redd Barna og Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

08.45 Kaffe

09.00 Velkomst
Liv Tørres, generalsekretær, Norsk Folkehjelp

Rettssikkerhet generelt
Asylprosessen
09.10 Hva kreves for å ha «rettssikkerhet»?
Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett
09.30 Flygtningenævnet (Danmark)
Helle Ankersen, souschef, Flygtningenævnets Sekretariat
09.50 Migrationsdomstolen (Sverige)
Janet Svensson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö
10.10 En asylsøkers erfaringer
10.20 Hva kreves for å ha «rettssikkerhet»?
Spørsmål til innlederne

10.45 Pause
Torturskader
11.00 Dokumentasjon og utredning av torturskader – rettssikkerhet og helse
Nora Sveaass, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, medlem av FNs torturkomité
11.20 En asylsøkers erfaringer

Troverdighet
11.30 Identitet og troverdighet – utvikling over tid
Paula Tolonen, spesialrådgiver NOAS, tidl. avdelingsdirektør UDI
11.45 Troverdighetsvurderinger med en hard klo
Advokat Cecilie Schjatvet

Oppfølgingsplikten
12.00 Oppfølging etter retur
Jon Ole Martinsen, rådgiver, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
12.15 Lunsj

Rettssikkerhet for asylsøkende barn
Midlertidig opphold
12.45 Fra studien om enslige mindreårige asylsøkeres psykiske helse
Envor M. Bjørgo Skårdalsmo, psykolog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
13.00 Enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold: Utfordringer og mestringsstrategier
Randi Wærdahl, seniorforsker ved Agder forskning og studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Aldersundersøkelser
13.15 En representants erfaringer
Ine Johannessen, representant
13.30 En komparativ europeisk analyse og anbefalinger
Helen-Marie Fraher, European Asylum Support Office (EASO)
13.55 En asylsøkers erfaringer
Tidl. enslig mindreårig asylsøker
14.05 Pause

Barnets beste vs. innvandringsregulerende hensyn
14.15 Barn i asylsaker
Elisabeth Gording Stang, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Utfordringer til paneldeltagerne
14.30 Rettssikkerhet generelt
Advokat Arild Humlen
14.40 Rettssikkerhet for barn
Margreth Olin, filmskaper

Paneldebatt:
14.50 Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Himanshu Gulati, Trine Skei Grande (V), Michael Tetzschner (H), Geir Toskedal (KrF) og Karin Andersen (SV). Ordstyrer: Trygve G. Nordby, styreleder Amnesty International Norge, tidl. direktør UDI, tidl. generalsekretær Røde Kors, tidl. generalsekretær Flyktninghjelpen

15.40 Spørsmål fra publikum

16.00 Slutt