Bare 50% av søkerne innvilget asyl

7367 har fått innvilget asyl hittil i år

7367 personer har fått innvilget asylsøknadene sine hittil i år, viser tall fra UDI, som totalt har mottatt 15.663 søknader. I tillegg har flere personer fått opphold av humanitære grunner eller fått innvilget annen flyktningstatus, skriver VG 6.september.

Det er overraskende om bare 50% er kvalifisert til opphold i Norge, sier Reidar Andestad i KIA i en kommentar.  Organisjonen vil se nærmere på tallene.

Bildet viser barn i asyl
Bildet viser barn i asyl

 

Introduksjonsprogrammet er en obligatorisk ordning som kommunene skal tilby nyankomne flyktninger. Ordningen skal få flere raskt ut i arbeid og utdanning.

Nye tall fra SSB viser:

  • 62 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013 var i arbeid eller utdanning året etter. Andelen har vært stabil de siste fem årene.
  • Rundt syv av ti menn er i arbeid eller utdanning etter avsluttet program, men bare fem av ti kvinner.
  • Yrkesinntekten øker for alle grupper som har gjennomført introduksjonsprogrammet, og mottak av sosiale stønader går ned.

Hele rapporten «Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2009-2013» finner du hos SSB.

Finn tall for din kommune!

I IMDis statistikkbank finner du resultater for din kommune. Tallene er også tilgjengelige på fylkes- og næringsregionsnivå.