Barnehage og barnepass åpner igjen

KIAs integreringsbarnehage i Oslo og barnepass i Kristiansand åpnet denne uken, etter at myndighetene nå har bestemt at dette er lov.
KIAs norskundervisning foregår inntil videre som fjernundervisning, både i Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Ellers jobber vi aktivt for å spre informasjon om koronasituasjonen til alle våre brukere og til innvandrerbefolkningen generelt. Dette gjøres både gjennom sosiale media og internett, på telefon og ute i miljøene. Det er et stort behov for slik informasjon, og KIA opplever stor tillit når vi snakker om dette, og at informasjonen blir både lyttet til og etterfulgt.

Vi ser fram til den dagen da vi kan åpne alle våre tilbud for fullt igjen.

Inntil da, hold hodet kaldt og hjertet varmt!