Barnehagestyrer til flerkulturell barnehage – vikar

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) ble opprettet i 1974 og er i dag den største diakonale, frivillige, ideelle organisasjonen på integreringsfeltet i Norge.

KIAs mål er å skape likeverd, vennskap og omsorg i møte med innvandrere.

Kia- integreringsbarnehage er et tilbud hovedsakelig for barn av mødre som går på norskkurs hos oss.

Vi jobber aktivt med integrering og våre metoder for dette er språk, dokumentasjon og kulturformidling.

Som barnehagestyrer inngår du i KIA Velferd sitt lederteam. KIA Velferd er et språkopplæringsprogram for innvandrerkvinner med tilknyttet barnehage og mestringsaktiviteter.

Vi søker etter styrer for barnehagen i ett års vikariat fra januar/februar (oppstart kan tilpasses den rette kandidat til stillingen).

Barnehagestyrer har et selvstendig ansvar for den daglige driften av barnehagen, personalansvar, økonomiansvar i samarbeid med seksjonsleder og ansvar for det pedagogiske opplegget sammen med de pedagogiske lederne. Barnehagen har utarbeidet en felles årsplan som alle 3-4 avdelingene bygger sin praksis på. Vårt faglige fokus på språkmiljø og språkstimulering, dokumentasjon og kulturformidling preger dagene i integreringsbarnehagen. Og vi søker derfor etter en pedagog med interesse for det flerkulturelle og som ser enkeltindividets ressurser i lys av dette.

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer, eller tilsvarende høyskoleutdannelse. Styrerutdanning eller erfaring er en fordel, men ikke et krav.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende dataferdigheter.

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Kunnskap, forståelse og interesse for det flerkulturelle.
 • Opptatt av å være en trygg og inkluderende leder.
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • Åpningstid fra 08.30- 14.30.
 • Følger skoleruta.
 • Engasjerte medarbeidere med store språkressurser.
 • Spennende arbeidsmiljø.
 • Selvstendighet i hverdagen
 • Veiledning og støtte i oppstartfase
 • Etablert struktur og organisasjon

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søkere må være lojale mot KIAs vedtekter, formål og verdigrunnlag.

Velkommen til en spennende, utfordrende og annerledes jobb hos oss!

Søknad

Søknadsfrist: Snarest

Send søknad til: merete.hallen@kianorge.no

Om stillingen

Stillingstittel: Barnehagestyrer

Sted: Ebbellsgate 1, 0183 Oslo

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Oppstart: Etter avtale

Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Marthe Fure Moen

Telefon: 48314158

Epost: marthe@kianorge.no