Barnepass Stavanger

Kvinner som går på norskkurs på KIA har tilbud om barnepass mens de er på skolen.

Barnepassen er åpen fra kl. 09:00-14:30.

Barnepassen følger skoleruta, slik som norskkurset.

I barnepassen er det to ansatte, samt frivillige.

I barnepassen er det barn fra 3 måneder til 5 år. Vi er opptatt av at barn og mødre skal oppleve trygghet i barnepassen vår. Mødrene spiser lunsj sammen med barna sine i skolens pause. Dette er med på å øke trygghet for både mor og barn. Vi er også veldig glade for at vi har både ansatte og frivillige som representerer språk og kultur fra de hjemlandene som oftest er representert.

 

Kontakt:
Barnepassens telefonnummer er: 45 87 03 25

___________________________________________________________

Barnepassen har også åpent under noen av KIA’s Mestringsaktiviteter.
Informasjon om dette fås hos Marianne, Mestringskoordinator.
Tlf: 45 87 03 29