Barnepass Stavanger

KIA Velferds barnepass i Stavanger er et pedagogisk tilbud til barn fra 3 måneder til 5år. Barnepassen er primært for barna til mødrene på norskundervisningen.

Våre åpningstider følger primært skolens undervisning og leksehjelp, men har også åpent under noen av KIA Mestrings aktiviteter.

Vi er opptatt av at barn og mødre skal oppleve trygghet i barnepassen. Det unike her er at mødrene selv spiser lunsj sammen med barna i skolens pause. Dette er med på å øke trygghet for både mor og barn. Vi er også veldig glade for at vi har både ansatte og frivillige som representerer språk og kultur fra de hjemlandene som oftest er representert.

Vår årsplan bygger på Lov om barnehager og vi legger i særlig grad vekt på at barnepassen skal være en trygg læringsarena for både språklig og sosial utvikling. Siden mange av barna er svært små, lar vi dagsrytmen tilpasses dem.

De ansatte hos oss består av en barnehagelærer og to assistenter. I tillegg har vi flere frivillige og engasjerte medhjelpere.


Kontakt:
Barnepasskoordinator
Tel: 458 70 325