Ber om stans i retur av enslige mindreårige asylsøkere

Bildet viser KAbul i Afghanistan

Det skjer en uverdig behandling av unge enslige asylsøkere i Norge, sier Landsmøtet i KIA samlet i Stavanger 17.oktober.  Et rekordhøyt antall barn får bare midlertidig opphold i Norge til de blir 18 år. Så blir saken deres vurdert på nytt, og dette skaper en stor psykisk belastning og dårlig integrering.

 

Mange mindreårige asylsøkere blir returnert tilbake til sitt opprinnelsesland når de blir 18 år. Dette rammer særlig barn fra Afghanistan. NOAS-tall viser at halvparten av barna med utvisningsvedtak forsvinner. Mange rømmer fra mottak i Norge før iverksettelse av utsendelse. KIA får rapporter om at flere av dem lever i skjul og i fattigdom i andre europeiske land.

 

Norge praktiserer retur til andre områder i landet enn der flyktninger kommer fra og har sin familie. Dette blir ekstra dramatisk for disse sårbare ungdommene.

 

KIA er bekymret for at de mindreårige ikke vil ha forsvarlig omsorg ved retur, siden norske myndigheter ikke kan tilrettelegge for gjenforening med familien.  Vi mener dagens praksis med retur av mindreårige står i strid med barnekonvensjonen. Organisasjonen ber Stortinget gripe inn og endre denne uverdige behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere.

 

Bakgrunn:

Fra 2016 hadde 187 mindreårige asylsøkere uten returmuligheter fått avslag på varig opphold i Norge, i følge NOAS-tall fra mai.

 

I følge UDI har 161 enslige mindreårige søkt om asyl fram til utgangen av september i år. Dette viser at tallet på mindreårige asylsøkere har gått kraftig ned i Norge.

 

 

Lagre