Intervju med Kristin Endale

KIA Bergen er glad for vår nye medarbeideren!


Kan du fortelle litt om deg selv?

Mitt navn er Kristin Endale. Jeg bor sammen med min mann og våre to barn i Åsane utenfor Bergen. Jeg har siden ungdomstiden vært  en del av et kristent fellesskap og det har betydd mye for meg.

Mennesker engasjerer meg, og spesielt mennesker som befinner seg i utfordrende livssituasjoner. Mitt ønske er å være en medvandrer for mennesker jeg har rundt meg både i det private og i yrkeslivet. Det å kunne jobbe med integrering av innvandrere i en økumenisk og diakonal organisasjon som KIA, motiverer meg sterkt. Jeg har de seinere årene fått et ønske om å være med å bidra til at flyktningene som kommer hit skal få de beste forutsetningene for å bli inkludert og starte sine liv i Norge.

 

Hvilken bakgrunn har du som er relevant for jobben?

Av utdanning har jeg  en bachelorgrad i pedagogikk. I tillegg har jeg de senere årene tatt tre ulike fag innenfor interkulturell forståelse og kommunikasjon.

Jeg har tidligere  jobbet  som administrator i en kirke i Bergen, som består av mennesker fra mange ulike kulturer. Her hadde jeg ansvar for å koordinere et stort frivillig engasjement, samtidig som jeg bidro i den daglige driften. Dette innebar blant annet å planlegge og gjennomføre festivaler, seminarer og konferanser. Denne stillingen gav meg muligheten til å samarbeide med mange mennesker av ulik etnisitet og alder.

På det personlige plan kan jeg nevne at jeg er gift med en mann fra Etiopia. Vi  møttes i 2009 på en av mine mange reiser til Etiopia. Han flyttet hit i 2012. Dette har gitt meg innblikk i hvordan det er å møte Norge som innvandrer, utfordringer og gleder som er knyttet til å skulle tilpasse seg et nytt land og en ny kultur.

 

Hvilke oppgaver skal du engasjere deg i?

Jeg ser mange ulike oppgaver og behov som jeg ønsker å engasjere meg i. Frivillige er bærebjelken i arbeidet, så det blir en sentral oppgave å rekruttere nye medarbeidere til KIA. Et ledd i dette er å gjøre KIA mer kjent og synlig.

Et naturlig utgangspunkt for arbeidet vi driver er asylmottaket i Arna. Her er det mange muligheter for å kunne bety en forskjell for  medmennesker som er i en utfordrende situasjon.

Som et ledd i å kunne skape møtepunkt mellom nordmenn og innvandrere ønsker vi å starte opp med verdensmiddager over nyttår. Dette er samlinger der forskjellige land blir presentert gjennom mat og kulturinnslag. Det er også samlinger der vi får mer informasjon om de ulike landene.

Hva vil du si om jobben så langt?

Jeg stortrives i jobben. Det oppleves svært meningsfullt og givende å kunne være med å bidra til integrering og inkludering av flyktninger og andre innvandrere som kommer til byen vår.

Det er også  givende å få kontakt med mange ulike aktører i byen vår som er engasjert i integreringsarbeid.

 

Bilder: 1. Kristin Endale, 2. Kristin på Arna mottaksenter.

Check Also

KIA BJØRGVIN 40 ÅRS-JUBILEUMSFEIRING MED BOK SALG

KIAs sitt arbeid i region Bjørgvin startet i 1978. KIA arbeider med mange innvandrere fra …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *