Biskop Midttømme blir med asylsøker til Etiopia

Høygravide Azmera Tesfaye Beshir risikerer å bli sendt ut av landet. – Da kjøper jeg også flybillett til Etiopia, sier biskop Ingeborg Midttømme til NRK og til avisen Dagen.

Azmera Tesfaye Beshir har fått frist til torsdag å reise ut av landet. Til tross for at hun er høygravid og har norsk samboer, har ikke Utlendingsdirektoratet (UDI) tatt klagen til følge, melder NRK.

-Å skille mor fra barn og norsk samboer og sende en høygravid til Afrika, dette bør få juristene til å vurdere  innholdet Barnekonvensjonen på nytt, sier Reidar Andestad i KIA i en kommentar til den aktuelle saken.  Han er glad for at biskop Midtømme utfordrer det norske utvisningssystemet og at hun støtter denne familien.

Ifølge NRK har Beshir oppholdt seg ulovlig i Norge i syv år.

Biskop Ingeborg Midttømme

Biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, har lovet å bli med dersom Behsir faktisk blir sendt ut.­­– Da vil jeg kjøpe en flybillett og være med for å se om hun og barnet kommer levende frem. Jeg vil se hvilke muligheter hun har for å føde barnet deres der nede, sier Midttømme til NRK.

Biskopen sier til Dagen at hun ble engasjert i saken til Beshir på et besøk hos asylmottaket hun satt på.

– Der møtte jeg første gangen denne familien. Jeg ba dem om å oppdatere meg på hvordan det gikk, og nylig kom faren til meg med avslagsbrevet fra UDI. Jeg reagerte med en gang.

Beshir bor nå sammen med samboeren Lars Tore Bjermeland og datteren Leah i Vestnes.

Frykter for Beshirs helse

Midttømme forteller at hun ønsker å bli med Beshir til Etiopia dersom hun faktisk blir sendt ut av landet. Hvor lenge hun skal være der, har hun ingen tanker om. Beshir har termin i midten av januar og skal etter planen inn til Møre sykehus for å ta keisersnitt.

– Hvis moren blir sendt ut før dette, er jeg usikker på hvordan det vil gå. Far kan heller ikke bli med for han må bli hjemme med toåringen Leah. Saken blir et grelt og tydelig eksempel på hvor galt det kan gå, sier Midttømme.

.– Jeg tror at dette strider veldig mot vanlige folks rettsoppfattning. Jeg tror også at denne avgjørelsen strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
Biskopen mener at vedtaket om avslag på klagen er fattet på uriktig grunnlag.

– Det er fullt mulig å ta hensyn i en slik sak. Det er også hjemlet i lov at UDI skal vise skjønn ved slike avgjørelser. Jeg mener at de ikke er lagt nok vekt på sterke hensyn her, sier hun.

Hun trekker særlig frem hensynet til barnas beste. Skulle Beshir bli sendt ut av landet vil det ikke bare ramme datteren på to år som blir igjen i Norge, men også Behirs ufødte barn.

Midtømme har selv sittet i utlendingsnemda (UNE) og behandlet klagesaker.

– Prøvde alt hun kunne

Beshir søkte i 2013 om støtte for retur til hjemlandet, med ønske om å få fremsatt søknad om familiegjenforening. Hun måtte trekke sin søknad grunnet krav i hjemlandet om at søker eller representant måtte stille for utlevering av dokumentasjon, som er nødvendig for tilegnelse av reisedokumenter, skriver NRK.

– Hun gjorde alt hun kunne for å få gyldige dokumenter, hun har virkelig prøvd, sier Midttømme.

Beshir har appellert til innvandringsminister Sylvi Listhaug for at hun skal gripe inn.

– Hun har familie og små barn, samme som meg. Kanskje hun vil forstå hva jeg føler, sier Beshir til NRK.

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren i Justisdepartementet, vil ikke Listhaug gå inn i enkeltsaker. Han viser til at statsråden har tillit til de vurderingene utlendingsmyndighetene har gjort i saken, melder NRK.

Medmenneske

– Tror du at det vil vekke kritikk at du går i mot et lovlig fattet vedtak?

– Jeg frykter ikke å bli møtt med kritikk. Det har jeg blitt mange ganger før. Det er mye bedre at folk engasjerer seg i saken, enn at de forblir likegyldige.
Les hele  saken i avisen Dagen her

Lagre