Biskop Nordhaug: Ta imot nye i kirken!

KIA konvertittkonferanse i Bergen ble lørdag 29.april åpnet av biskop Halvor Nordhaug.  Åpningen fant sted i DELKs kirke i sentrum av Bergen.

Halvor Nordhaug har vært biskop i Bjørgvin siden 2009. Han leder det største bispedømmet i landet og er også biskop for de norske kirkene i utlandet, Sjømannskirken.

Han gratulerte KIA og forsamlingen med opprettelsen av KIA konvertittnettverk.  Det er behov for å følge opp konvertitter på en god måte.  Han viste til viktigheten av at vi tar i mot nye i kirken.

Han viste også til at Den norske kirke har tatt mange initiativ innen asyl- og flyktningefeltet.

Det er viktig med en solid dåpsopplæring av konvertitter.  Lokale presters vurdering om det er en troverdig kristen tro og overbevisning bør legges til grunn når myndighetene skal avgjøre om noen skal få opphold på det grunnlag. Han sa at han er uenig i at norske myndigheter skal overprøve dette.

Den som skal døpes må også være informert om risikoene dette medfører ved retur til hjemlandet.  Tvil må komme «tiltalte til gode» på dette området. Det er en klar risiko ved retur til Iran og Afghanistan. Vi synes ikke myndighetene tar tilstrekkelig hensyn til dette, sa han.

Han ønsker også at KIA konvertittnettverk oppretter en god dialog med Mellomkirkelig Råd.