KIA Velferd

KIA ser at det er et stort behov for norskopplæring og kulturell kompetanse for kvinner som faller utenfor det kommunale…

Bli Medlem

For å bygge ut vårt kristne integreringsarbeid trenger vi medlemmer som støtter opp om vårt arbeid ved å…

Bli en frivillig

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.

KIA SpråkkafeVil du bli med oss?

Bli en stolt frivillig

Få nye kunnskaper og ferdigheter som kan dokumenteres og brukes i arbeidslivet og i utdannelsen.  Gjøre en forskjell for de som trenger det.  Oppleve innsatsen og seg selv som betydningsfull.  Få venner fra hele verden og opplev tilhørighet og fellesskap.

OM OSS

Kristent Interkulturelt Arbeid jobber for mer flerkulturelt fellesskap,for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.

KIA Bjørgvin

KIA på Youtube