Sosial språkopplæring på asylmottak

IMG_1275
Kaffepause i Språkkafè

KIA Bjørgvin begynte med «Norskundervisning» på asylmottaket i Arna i år 2005. Siden den gang har vi vært der hver tirsdag i skoleåret, og navnga det etter hvert «Leksehjelp» og nå «Språkkafè» for å vise hvilket sosialt arrangement dette er. Frivillige reiser ut på ettermiddagen for å møte beboerne og hjelpe med lekser, samt gi asylsøkerne oppmerksomhet. Dette er et populært tiltak både blant beboerne og ledelsen på asylmottaket. Administrasjonen ser verdien av det så de støtter oss ved å dekke utlegg for innkjøp av varer og reiseutgifter.

Regionleder Tor Øyvind Sandaker håndterer det administrative rundt arrangementet, og Hallgeir Berge er frivillig koordinator. – Jeg har hatt gleden av å reise flere hundre tirsdager til asylmottaket de siste årene, kan Hallgeir fortelle. – I begynnelsen var det utfordrende å møte mennesker med en usikker fremtid, for en visste aldri om noen hadde blitt sendt ut da vi kom tilbake uken derpå. Men jeg bestemte meg for å ikke uroe meg for hva fremtiden bringer, og ble da mer oppmerksom på de interessante menneskene som kommer til landet vårt. De er fulle av spørsmål og har med seg tøffe erfaringer, men det har vært en fantastisk glede å bli kjent med så mange mennesker fra den store verden gjennom dette engasjementet, forteller Hallgeir. Han har reist ut hver tirsdag han er i Bergen siden oppstarten, og i årenes løp har det variert med alt fra to til over ti frivillige som blir med for å bidra. Det varierer også hvor mange av beboerne som kommer, det kan være alt fra ti til over tretti stykker. – «African time» er et konsept man får godt innblikk i når man jobber med asylsøkere, humrer Hallgeir. For han forteller at asylsøkerne sjelden sitter klare ved oppstart, men har god tid og er veldig gjestfrie to timer derpå da stunden skal avsluttes.

Det er mye enkeltsamtaler på «Språkkafèe», hvor det er fordelaktig om det er mange frivillige som er med og kan hjelpe enkeltpersoner. Riktignok får asylsøkerne bare 250 timer med norskundervisning når de venter på behandling av asylsøknaden, men ikke alle kommer i gang med det heller. Mange som møter oss har derfor verken norskbøker eller lekser. Utgangspunktet til asylsøkerne varierer også veldig, og for mange blir første steg på veien å lære seg vårt alfabet. Programmet for «Språkkafè» har også variert noe, der vi blant annet har prøvd å fordele ansvar til de frivillige om å presentere et tema. Så det blir også snakket i plenum som om det var en skoleklasse, men det foregår mest i samtaleform. Blant de frivillige er flesteparten studenter, men det har også vært flere fra nærmiljøet i Arna som har bidratt. I tillegg har asylsøkere som er bosatt i Bergen kommune vært med tilbake til asylmottaket for å lære fra seg, så det er veldig gledelig.

Her hjelper Hallgeir en asylsøker med hjemmeleksen. De andre rundt bordet har ikke rett på undervisning fra det offentlige lengre, men er ivrige på Språkkafè.
Malin Kleppe, frivillig
Malin Kleppe, frivillig

Sosialantropologistudenten Malin Kleppe begynte som frivillig gjennom KIA i år 2012, og er en av mange frivillige som har stilt dedikert opp. – At jeg begynte å reise på asylmottaket har vært helt avgjørende for mitt valg av studium. Jeg har blitt oppriktig engasjert i å fordype meg mer i situasjonen for asylsøkere, og valgte derfor å fokusere på denne tematikken i mitt feltarbeid som jeg gjorde i London. Gjennom dette engasjementet har jeg møtt og formet vennskap med mennesker som har gitt meg nye perspektiv. Jeg synes det er et stort privilegium å besøke asylsøkere, for jeg føler vi mangler møteplasser der nordmenn kan komme i kontakt med mennesker som bor i mottak. Selv gleder jeg meg til hver tirsdag og lærer mye av det. Blant annet norsk grammatikk, sier hun og ler.

Check Also

Norskkurs

Info om påmelding til Norskkurs høsten 2012 i Salem Nærmiljøsenter, i samarbeid med KIA Bjørgvin …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

X