Aktiviteter

Bønnesamvær.

               Siste onsdag i måneden kl. 17.00 – 19.00.
               Åpent for alle som ønsker å be sammen. Samle nye krefter
               midt i uka – midt i livet. Ta gjerne kontakt med ghskouv@online.no
KIA Open.
               Torsdager kl. 12.30 – 16.00.
               Kom innom til kaffe, te og slå av en prat. Velkommen til å
               stikke innom midt på torsdagen.
KIA – samling
               nest siste eller siste søndag i måneden kl. 17.30
               (ikke juni, juli og august).
               Kristent møte med andakt, sang og musikk. Servering i
               etterkant/sosialt samvær. Internasjonalt preg og er åpent
               for alle. Se hjemmesider eller eget ark for datoer.
Studentgudstjeneste på engelsk
                 på Fantoft Studentby, Fantoftveien.
                 2. søndag i måneden kl. 11.00 (ikke juni, juli og august).
                 Sted: Klubb Fantoft  på Fantoft Studentby i samarbeid med
                 Fantoft Christian Fellowship (FCF).
                 Sang og musikk, bønn og internasjonalt fellesskap.
                 Se hjemmesider eller eget ark for datoer.
Internasjonal leirer:
                I april arrangeres det i samarbeid med Normisjon og KIA avdelingene i
                Sogn og Fjordane en internasjonal leir på ”Fjordly” i Bryggja ca 1, 8 mil
                øst om Måløy. Egen folder og informasjon på hjemmesider.
                I mai/juni arrangeres det i samarbeid med Normisjon en
                internasjonal leir på ”Skjergardsheimen” nord i Øygarden – ca 6 mil i
                fra Bergen. Egen folder og informasjon på hjemmesider.
Vennekontakt.
               Det formidles kontakt mellom asylsøkere, flyktninger, innvandrere
               og  nordmenn.  Ta kontakt på   bjorgvin@kianorge.no
               for merinformasjon om vennekontaktopplegget.
 
Norskundervisning.
                (som følger skoleåret) opptaksklasse hver onsdag kl. 17.00 – 20.00 og begynnerklasse
                 hver mandag og torsdag kl. 17.00 – 18.30 i ”Salem”/NLM i Bergen.
                Salem Nærmiljøsenter i samarbeid med Bergen Internasjonale Menighet og KIA.
                Ta gjerne kontakt om du ønsker å delta som norskunderviser el. hjelpelærer.
Samtalegrupper i norsk
                hver tirsdag kl. 13.00 – 15.00 på ”Miljøstuen”, Lotheveien 2.
                Bergen Internasjonale menighet i samarbeid med Salem Nærmiljøsenter og KIA.
                Ta gjerne kontakt om du ønsker å delta som ”samtalehjelper”.
”Leksehjelp i norsk”/suplerende norskundervisning
                (som følger skoleåret) hver tirsdag kl. 17.00 – 19.15 på Arna Mottakssenter i
                Ytre Arna. Ta gjerne kontakt om du ønsker å delta som leksehjelper.
Leksehjelp.
                Ta gjerne kontakt om du ønsker å delta som leksehjelper.
Besøks – og følgetjeneste.
               Ta gjerne kontakt om du ønsker å gjøre noe praktisk.
KIA Multikulturelle Gospelkor.
               Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.  

Vennekontakt
Ønsker du å få en venn fra et annet land?
Ønsker du kontakt med nordmenn?

1.Hva er en ”Vennekontakt”?
–          En vennekontakt er en person som har et ønske om å få en venn fra et annet land – og gjennom KIA kommer i kontakt med en slik person.
–          En vennekontakt er en person med samme kjønn som deg selv, og ca samme alder og eventuelt interesser (så langt det er mulig).
–          En tanke er at vi kan være venner, selv om vi har ulik bakgrunn, og at vi kan lære av hverandre – mat, språk, kultur osv.
2. Hva er målet /meningen?
–          Målet er først og fremst å være en venn
–          Hjelpe deg som bor på asylmottak (eller eventuelt andre plasser) til å bli bedre kjent med det norske samfunnet – skape trygghet og utvikling.
–          Skape forutsetning og mulighet for å komme i kontakt med andre etniske nordmenn, og at det kan bygges opp et sosialt nettverk og fokusering på egne ressurser.
–          Praktisering av norskkunnskaper
–          Gi etniske nordmenn muligheten til å bli kjent med mennesker fra andre land.
3. Hvordan fungerer dette i praksis?
–          KIA kommer i kontakt med beboere på mottaket (evt andre) som ønsker en norsk venn, og norske frivillige som ønsker en utenlandsk venn. Vi i KIA har så en samtale med den enkelte for å fortelle om ”Vennekontakt” og å bli bedre kjent med deg.
–          KIA foretar så en ”kobling” av personer av samme kjønn, alder og interesse etter forutgående samtale.
–          KIA ønsker etter dette å ha en felles samtale på KIA med asylsøker/innvandrer og frivillig, der dere blir introdusert for hverandre (hvis det ikke har skjedd før), og vi snakker sammen om ”Vennekontakt” og hva det innebærer. På dette møtet avtaler dere hvor dere skal møtes neste gang!
–          Viktig: Den frivillige norske og beboer avtaler selv tid, treffsted, aktiviteter og hvor ofte de skal treffes.
–          4. Andre ting:
–          Utgifter til aktiviteter dere gjør sammen blir dekket! I tillegg blir også reiseutgifter til asylsøker/innvandrer dekket! (Dette har vi mulighet til fordi vi fikk prosjektmidler av UDI Vest høsten 2006.)
–          Sosiale sammenkomster for alle som er vennekontakter.

–          Oppfølging av frivillig og flyktning/ asylsøker/ innvandrer etter nærmere avtale.

Ta kontakt med
KIA Bjørgvin
bjorgvin@kianorge.no
Tel.- 48 31 41 46

CONTACT D’AMI

Est-ce que vous voudriez trouver un ami norvegièn?
Est-ce que vous voudriez faire conaissance de quelqu’un à votre âge?
Est-ce que vous voudriez rendre visite à quelqu’un ou seulement bavader ou faire des activitets ensemble?
Est-ce que vous voudriez faire mieux conaissance avec la societé norvégienne?
Est-ce que vous voudriez mieux apprendre la langue norvégienne?
Peut-être « le contact d’ami » est quelque chose pour vous!
Il faut que vous contactâtez:
KIA (Le Travaille Interculturelle Chrétienne) teléphone : 48 31 41 46
Adresse : Vestre Muralm 15, 5011 Bergen
KIA peut vous presentez un contact de votre genre!
KIA – c’est quoi?
– KIA est une organisation chrétienne.
– KIA est un constructeure du pont entre des gens du culture et fois differentes.
– KIA veut, avec le contact des gens, créer securité dans une societé multiculturelle.
X