Aktiviteter

Våre aktiviteter vil variere fra år til år, og nedenfor ser du et utvalg av ulike aktiviteter vi kan tilby. Ta kontakt med regionleder Kristin Endale for mer informasjon.

Telefon: 48 31 41 46 eller 98 01 74 56
bjorgvin@kianorge.no 

_________________________________________________________

KIA – samling
Nest siste eller siste søndag i måneden kl. 17.30

               (ikke juni, juli og august).

               Kristent møte med andakt, sang og musikk. Servering i

               etterkant/sosialt samvær. Internasjonalt preg og er åpent

               for alle. Se hjemmesider eller eget ark for datoer.

Internasjonal leir

Vennekontakt.

               Det formidles kontakt mellom asylsøkere, flyktninger, innvandrere

               og  nordmenn.  Ta kontakt på   bjorgvin@kianorge.no

               for merinformasjon om vennekontaktopplegget.

 

Besøks – og følgetjeneste.

               Ta gjerne kontakt om du ønsker å gjøre noe praktisk.

 

Vennekontakt
Ønsker du å få en venn fra et annet land?
Ønsker du kontakt med nordmenn?

1.Hva er en ”Vennekontakt”?
–          En vennekontakt er en person som har et ønske om å få en venn fra et annet land – og gjennom KIA kommer i kontakt med en slik person.
–          En vennekontakt er en person med samme kjønn som deg selv, og ca samme alder og eventuelt interesser (så langt det er mulig).
–          En tanke er at vi kan være venner, selv om vi har ulik bakgrunn, og at vi kan lære av hverandre – mat, språk, kultur osv.
2. Hva er målet /meningen?
–          Målet er først og fremst å være en venn
–          Hjelpe deg som bor på asylmottak (eller eventuelt andre plasser) til å bli bedre kjent med det norske samfunnet – skape trygghet og utvikling.
–          Skape forutsetning og mulighet for å komme i kontakt med andre etniske nordmenn, og at det kan bygges opp et sosialt nettverk og fokusering på egne ressurser.
–          Praktisering av norskkunnskaper
–          Gi etniske nordmenn muligheten til å bli kjent med mennesker fra andre land.
3. Hvordan fungerer dette i praksis?
–          KIA kommer i kontakt med beboere på mottaket (evt andre) som ønsker en norsk venn, og norske frivillige som ønsker en utenlandsk venn. Vi i KIA har så en samtale med den enkelte for å fortelle om ”Vennekontakt” og å bli bedre kjent med deg.
–          KIA foretar så en ”kobling” av personer av samme kjønn, alder og interesse etter forutgående samtale.
–          KIA ønsker etter dette å ha en felles samtale på KIA med asylsøker/innvandrer og frivillig, der dere blir introdusert for hverandre (hvis det ikke har skjedd før), og vi snakker sammen om ”Vennekontakt” og hva det innebærer. På dette møtet avtaler dere hvor dere skal møtes neste gang!
–          Viktig: Den frivillige norske og beboer avtaler selv tid, treffsted, aktiviteter og hvor ofte de skal treffes.
–          4. Andre ting:
–          Utgifter til aktiviteter dere gjør sammen blir dekket! I tillegg blir også reiseutgifter til asylsøker/innvandrer dekket! (Dette har vi mulighet til fordi vi fikk prosjektmidler av UDI Vest høsten 2006.)
–          Sosiale sammenkomster for alle som er vennekontakter.

–          Oppfølging av frivillig og flyktning/ asylsøker/ innvandrer etter nærmere avtale.

CONTACT D’AMI

Est-ce que vous voudriez trouver un ami norvegièn?
Est-ce que vous voudriez faire conaissance de quelqu’un à votre âge?
Est-ce que vous voudriez rendre visite à quelqu’un ou seulement bavader ou faire des activitets ensemble?
Est-ce que vous voudriez faire mieux conaissance avec la societé norvégienne?
Est-ce que vous voudriez mieux apprendre la langue norvégienne?
Peut-être « le contact d’ami » est quelque chose pour vous!
Il faut que vous contactâtez:
KIA (Le Travaille Interculturelle Chrétienne) teléphone : 48 31 41 46
Adresse : Vestre Muralm 15, 5011 Bergen
KIA peut vous presentez un contact de votre genre!
KIA – c’est quoi?
– KIA est une organisation chrétienne.
– KIA est un constructeure du pont entre des gens du culture et fois differentes.
– KIA veut, avec le contact des gens, créer securité dans une societé multiculturelle.
X