Startet opp høsten 2007.

Egen komité med  Jarl Steinhovden som leder.
Adr: Brandøyvegen 17, 6900 Florø Tlf. 57 74 20 31. Mobil 470 52 64.
E – post: jarl.steinhovden@c2i.net

Det er regelmessige samlinger på “Misjonsheimen” andre fredag i måneden kl. 19.00 – 21.00.

Det er et fast opplegg hver gang. Starter opp med enkel servering og god pratestund der enprøver å bli bedre kjent med hverandre. Etterpå er det litt kulturelle innslag bl.a. sangog musikk. Så kommer undervisningsdelen der en tar for seg sentrale deler av denkristne tro.

Vårens Program

Våren 2011 har KIA – Florø samlinger i Misjonsheimen (Markegata) en fredag i hver måned fra kl 19 – 21.

Både innvandrere og norske, barn og voksne, er hjertelig velkomne til disse samlingene.

 

Møtedager:

Fredag       14. januar        kl 19

Fredag       11. februar      kl 19

Fredag       11. mars         kl 19

Fredag       08. april          kl 19

Fredag       13. mai            kl 19

Lørdag     04. juni           Tur til Teigen

 

KIAs formål:

  • Hjelpe kristne med minoritetsbakgrunn til å finne seg til rette i kirker og forsamlinger i Norge.
  • Presentere den kristne tro til dem som ønsker å bli kjent med denne.
  • Diakonalt arbeid.

 

KIA aims to:

  • Help Christians with a minority backgroud to find churches and Christian fellowship in Norway.
  • Present the Christian faith to those who wish to get to know it.
  • Take care of mind, body and soul.

 

Styret i KIA Florø