KIA Førde startet opp 15. april2010 medKIA – samling på Førde Bedehus. Bak KIA Førde står: Normisjon, Misjonssambandet, Misjonsselskapet og Den Norske Kirke i Førde.

KIA Førde har egen styringsgruppe med Ingvar Vagstad som kontaktperson.E – postadresse: ingvar.vagstad@fordekyrkje.no   Mobil 911 38 732.

De øvrige i styringsgruppa er: Per Ingolf Nygård; Audun Friborg; Hans Fr. Lauvstad, Jorunn Knapstad og Zerai Beraki

  
Foto: Ingvar Vagstad