Eit internasjonalt fellesskap på Sandane

På Sandane i Sogn og Fjordane fylke  bur her ein del flyktningar. Crossworld er spesielt tilrettelagt for at også dei som endå ikkje kan godt norsk, skal få mulegheit til å delta i eit kristent fellesskap og samtidig få praktisere norsken.
Many refugees have found their way to Sandane.  Crossworld is especially adapted so that people who are not yet comfortable with norwegian, may still be able to join a christian community. Also, one will be able to practice in the norwegian language.
Kva vi gjer på: Kvar 14. dag møtest heime hos Bjørg og Svein Ottar Sandal. Til no har vi vore mellom 8 – 15 personar som møtest, med ei god blanding av norske og av flyktningar. I løpet av ein kveld har vi lovsong, der i blant afrikasongar, vi har god mat og prat, lesing av ein bibeltekst på norsk med parallelltekst på engelsk og fransk, samtale om bibelteksten i ei gruppe på fransk, ei på engelsk og ei på norsk. Til slutt samlar vi gruppene igjen og ber ilag, på valfritt språk.
Every second monday we meet at Bjørg and Svein Ottar Sandal place. So far, 8 – 15 people has met for these evening meetings, with a good mix of refugees and norwegians. The typical meeting includes worship – we like to share songs from different countries – good food and a chat, reading from the Bible in english AND norwegian, discussion of the text in groups divided in languages like french, english and norwegian. To finish it off, we gather all groups and pray in whatever tongue or language we want. The Lord understands!
Kontakt:
Andreas Tjomsland, Apalset, 6823 Sandane
Mobil: 90739102. E – post: andreas.tjomsland@gmail.com

Høstens Program

29. aug kl 18.00 Opningsfest på bedehuset(Sandane Normisjon)
1. sept kl 19.00

v/bede-

huset

Crossworldtur.Ta med mat og drikke og bra med klede. Viss veret blir dårleg blir vi heime hos Bjørg og Svein Ottar i Nordåsen 56.
15. sept kl 19.00 Vanleg CWhos Bjørg og Svein Ottar.
26. sept kl 11.00 Søndagsamlingi Sandane kyrkje. Ikkje eige opplegg for/av CW, men vi oppmodar alle om å komme. Fint for familiar!
24. okt kl 18.30 Internasjonal kveldi samarbeid med Sandane Normisjon. På bedehuset.
7. nov kl 10.15 Søndagsprat.Søndagsamling i Sandane kyrkje kl 11. CW møtast 10.15 for å snakke om bibel-teksten, be saman ++ Fint for familiar.
21. nov kl 10.15 Søndagsprat. Søndagsamling i Sandane kyrkje kl 11. CW møtast 10.15 for å snakke om bibel-teksten, be saman ++ Fint for familiar.
1. des kl 19.00 Juleavslutningfor CW heime hos Bjørg og SO.