KIA Bjørgvin trenger frivillige medarbeidere.

 
 

Lyst til å være med å skape et inkluderende samfunn?

Så flott! Det vil KIA også. Da trenger vi DEG.

Bli med i et fargerikt fellesskap.

 

Vi  leter etter frivillige medarbeidere til en rekke oppgaver:

 

*Vennekontakt.

* Besøkskontakt.

* Leksehjelp i grunnskolen.

”Leksehjelp i norsk” /Norsktrening for voksne på Arna Mottakssenter i Ytre Arna

tirsdager kl. 17.00 – 19.15.

”Norskkurs  for voksne” i ”Salem”:

1) Mandager kl. 17.00 – 20.00   (samarbeid SNS/KIA/BIM)

2) Onsdager kl. 17.00 – 20.00 (samarbeid SNS/KIA/BIM)

3) Torsdager kl. 17.00 – 20.00 (samarbeid SN/KIA/BIM)

* Samtalegrupper i norsk tirsdager kl. 13.00 – 15.00 (samarbeid SNS/KIA/BIM) i “Miljøstuen”, Lotheveien 2.

* Internasjonal leirer i Hordaland (mai) og Sogn & Fjordane (april).

* Tolketjeneste (engelsk/fransk m.fl.).

* Sang/musikk (KIA multikulturelle Gospelkor)

* Barneopplegg/barnebase.

* Transport – og kjøretjeneste.

* Praktisk hjelp på kjøkkenet i forbindelse med arrangement

 

Bak KIA Bjørgvin står:

Det Norske Misjonsselskap;  Normisjon; Bjørgvin Bispedømmeråd; Norsk Luthersk Misjonssamband – Bergen krets og Bergens Indremisjon.

 

Velkommen til å ta kontakt med KIA Bjørgvin – Kristent interkulturelt arbeid

 

 

Regionkontoret i Bergen 483 14 146.

Adresse: Vestre Murallmenning 15, 5011 Bergen

Regionleder Tor Øyvind Sandaker

E-post: bjorgvin@kianorge.no