KIA – senteret i Betlehem:

Bønn:
Siste onsdag i måneden kl. 17.00 – 19.00.

KIA Open:
Torsdag: kl. 12.30 – 16.00.

KIA-samling søndag kl. 17.30:

27.02.: Samling.

27.03.: Samling

17.04.: Samling

15.05: Samling
KIA – avdelinger i region Bjørgvin:

Florø – nærmere informasjon: 47052614 – http://www.kianorge.no/bjorgvin/kia-floro

Sandane – nærmere informasjon: 90739102 – http://www.kianorge.no/bjorgvin/kia-sandane

Førde – nærmere informasjon: 920 31 219 – http://www.kianorge.no/kia-forde

Bibelgrupper / Nasjonale grupper:

For grupper på amharisk, tigrinya, oromo, kinesisk, koreansk, tamil, spansk, engelsk eller andre språk: Ta kontakt!

KIA har samarbeid med Bergen Internasjonale Menighet (BIM): www.bergenchurch.no

St. Markus kirke; nær Danmarksplass: Gudstjeneste søndager kl. 17.00
Pastor: Arve Hansen Haugland

Cellegrupper

Internasjonale leirer:

01. – 04. april: Internasjonal leir – eget program (Sogn og Fjordane fylke).Sted: Fjordly Leirsted, Bryggja i Nordfjord. Arrangert av: KIA Bjørgvin og Normisjon Region Sogn og Fjordane.

03. – 05. juni: Internasjonal leir – eget program (Hordaland fylke).Sted: Skjergardsheimen på Hatten i Øygarden. Arrangert av: KIA Bjørgvin og Normisjon Region Hordaland.

 

Programme Spring 2011:

The KIA – center in Betlehem:

Prayer:
The last Wednesday in the month at 5.00 – 7.00 pm

KIA Open:
Thursday at 12.30 – 4.00 pm

Sunday meetings at 5.30 pm:

February 21th: Worship
March 27th: Worship
April 17th: Worship

May 15th: Worship
KIA – divisions in Region Bjørgvin:

Florø– for further information:  47052614 – http://www.kianorge.no/bjorgvin/kia-floro

Sandane– for further information:  90739102 – http://www.kianorge.no/bjorgvin/kia-sandane

Førde– for further information: 920 31 219 – http://www.kianorge.no/kia-forde

 

BIBLE STUDY GROUPS

For groups in Amharic, Tigrinya, Oromo, Chinese, Korean, Tamil, Spanish, English or other languages: Feel free to contact us!

KIA works closely together with Bergen International Church (BIC): www.bergenchurch.no

St. Mark’s Church, near Danmarksplass: Worship Service Sundays at 5.00 pm

Pastor: Arve Hansen Haugland

International Camps:

April 1st – 3rd: International Camp – separate programme (Sogn og Fjordane). Venue: Fjordly Camp, Bryggja in Nordfjord. Sponsored by: KIA Bjørgvin and Normission Region Sogn and Fjordane.

June 3rd – 5th: International Camp – separate programme (Hordaland). Venue: Skjergardsheimen, Hatten in Øygarden. Sponsored by: KIA Bjørgvin and Normission Region Hordaland