Bli medlem i KIA

For å bygge ut vårt kristne integreringsarbeid trenger vi medlemmer som støtter opp om vårt arbeid ved å være medlem.  Du kan delta i arbeidet når det ligger til rette for deg.  Våre medlemmer følges normalt opp av nærmeste lokalavdeling eller regionkontor.

Alle som er enig i KIA visjon er velkommen til å bli medlem!

Vi har i KIA behov for lokale kontaktpersoner der vi ikke har lokalavdlinger, vil du være en slik kontakt?

Medlemskap i Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

KIA-Lokalkontakt

Er du enig i KIAs visjon og vil støtte opp om vårt arbeid ønsker vi deg som lokalkontakt.  Du bestemmer hvor aktiv du vil være.  Vi sender deg informasjon om hva som skjer i KIA og du invitasjon til regionale møter.  Det er flott om du driver et lokalt KIA arbeid der du bor og du har fullmakt til å bruke KIA logo, brosjyrer og samarbeide med andre for å fremme lokalt integreringsarbeid.  Du kan gjerne ha en Facebookside som informerer om aktiviteten.

Send ditt navn og adresse på e-post til post@kianorge.no og oppgi at du vil være lokal kontaktperson.

Eller kan du sende din kontakt info her