Home / Aktuelt (page 3)

Aktuelt

Biskop Nordhaug: Ta imot nye i kirken!

KIA konvertittkonferanse i Bergen ble lørdag 29.april åpnet av biskop Halvor Nordhaug.  Åpningen fant sted i DELKs kirke i sentrum av Bergen. Halvor Nordhaug har vært biskop i Bjørgvin siden 2009. Han leder det største bispedømmet i landet og er …

Les mer

Norge viser ut troende til forfølgelse

Oppgitt over norske myndigheters stadig utvisning av personer som har blitt kristne i Norge Det burde selvsagt vært justiskomiteen eller ledelsen i Justisdepartementet som skulle ha vært til stede på KIA konvertittnettverks konferanse i Bergen. På fredagen stod den ene …

Les mer

Svært få nye asylsøkere fører til nye nedleggelser av mottak

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI 10 700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med tusen plasser i Østfold. UDI følger et økonomisk krav om at minimum …

Les mer

Konvertitt konferanse i Bergen 28-29.april

  Hvorfor kan du ikke bare holde munn med hva du tror på? Har vi er rettsikkerhet for konvertitter i Norge? Konferanse i Bergen 28.-29.april 2017   Sted: DELK – kirken, Rosenberggaten 1, 5015 Bergen Arrangør: KIA konvertittnettverk, KKN   …

Les mer

Også UDI ber regjeringen endre behandlingen av enslige mindreårige asylssøkere

UDIs assisterende direktør Birgitte Lange I følge flere oppslag i media og folk vi har kontakt med har det skjedd flere selvmord blant enslige asylsøkere i Norge på mottak. Dette er svært alvorlig og regjeringen må nå gripe inn endre …

Les mer

Den påståtte enigheten om asylpolitikken stemmer ikke

Stadig får vi høre at de mange tiltakene som har kommet for å stramme inn asylpolitikken i Norge er hjemlet i et bredt asylforlik på Stortinget. Organisasjonen NOAS har gått gjennom en rekke saker for å sjekke ut om dette …

Les mer

Norsk somalier blir statsmininster i Somalia

President Farmjo har oppnevnt Hassan Ali Kheyre som ny statsminister i Somalia.  Kheyre har jobbet for Flyktninghjelpen, Norwegian Refugee Council (NRC) som regionleder i Somalia/Kenya.   Han har dobbet statsborgerskap både norsk og somalisk. Somalia har 10 millioner innbyggere og er …

Les mer

Konvertittkonferanse 28-29.april- Hvorfor kan du ikke bare holde munn?

Hvorfor kan du ikke bare holde munn med hva du tror på? Har vi er rettsikkerhet for konvertitter i Norge? Konferanse i Bergen 28.-29.april 2017   Sted: DELK – kirken, Rosenberggaten 1, 5015 Bergen Arrangør: KIA konvertittnettverk, KKN   Program …

Les mer

Skjerpa krav til norsk kunnskap

Mange lurer på hvordan lovverk og forskrifter ville bli på ordningen med skjerpa krav til norsk kunnskap og samfunnskunnskap for flyktninger. Fra 1. januar 2017 er det nye vilkår for permanent oppholdstillatelse. Søkere må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i …

Les mer

Færre ledige innvandrere

  Tallene fra  SSB viser at den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i 4. kvartal 2016. Dette var en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den uendret på 2,1 …

Les mer

Muslimer som blir kristne i Norge fortsetter som kristne

UNE skepsis på feil grunnlag? – Utlendingsnemnda (UNE) er ofte skeptisk til asylsøkere som har konvertert til kristendommen. Vår erfaring er at de nye kristne fortsatt er aktive i ­menigheter mange år etter at de har fått oppholdstillatelse, sier KIAs regionsleder …

Les mer

Sikring av rettferdig behandling av statsborgerskap

En rekke organisasjoner som KIA, Antirasisitisk senter, Kirkens Bymisjon og Refugee Welcome har i dag levert følgende brev til   Stortingets kommunal- og forvaltningskomité       Vedr. tilbakekall av statsborgerskap   Organisasjonene ønsker å uttrykke vår bekymring for dagens …

Les mer