Home / Aktuelt (page 5)

Aktuelt

Utfordringer for minoritetskvinner i møte med norsk lovgivning Av Sissil Hovden og Maria Greenberg Bergheim, KIA -Er det noen som lurer på hvorfor mange minoritetskvinner opplever det vanskelig å få innfridd retten til tilfredsstillende utbytte av sin norskopplæring? Jevnlig rapporteres …

Les mer

Biskop Midttømme blir med asylsøker til Etiopia

Høygravide Azmera Tesfaye Beshir risikerer å bli sendt ut av landet. – Da kjøper jeg også flybillett til Etiopia, sier biskop Ingeborg Midttømme til NRK og til avisen Dagen. Azmera Tesfaye Beshir har fått frist til torsdag å reise ut …

Les mer

Bred bekymring over norsk asylpolitikk

  Felles uttalelse fra asylpolitisk forum november 2016   Asylpolitisk forum er en uformell sammenslutning av uavhengige organisasjoner som arbeider for å fremme rettighetene og velferden til asylsøkere og flyktninger. Organisasjonene i forumet er bekymret for utviklingen i norsk asylpolitikk, …

Les mer

Konflikter i Eritrea, Jemen og Somalia

    Hvilke konflikter preger de ulike landene Somalia, Jemen og Eritrea ? Somalia  Somalia er et av verdens fattigste land og den mest sårbare staten i 2013-indeksen for sårbare stater. To tiår med konflikt og humanitær krise, inkludert sult, …

Les mer

Klar for nye utfordringer

KIA ønsker velkommen Vi er glade over å kunne ønske Margrethe Berg Heggebø velkommen til KIA og KIA Rogaland. Margrethe vil jobbe i en 50% stilling som vikar for Regionleder Kathrine Idsø som nå skal ut i Svangerskapspermisjon. Samtidig er …

Les mer

KIA viderefører sitt arbeid mot barn og ungdom

  KIA viderefører all aktivitet rettet mot barn og unge KIA driver i dag et stort arbeid rettet mot barn og unge, ikke minst mot unge asylsøkere og unge flyktninger.  I forbindelse med at KIA Ung, fra nyttår har valgt …

Les mer

Lavere arbeidsledighet blant innvandrere i Norge enn snittet i EU

  Lavere arbeidsledighet blant innvandrere i Norge enn snitt arbeidsledigheten  i EU Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,5 prosent i august 2015 til 7,2 prosent ett år etter, i følge rapport fra  SSB. I resten av befolkningen …

Les mer

Ros til KIA som samarbeidspart

Hå mottakssenter EMA ble for andre år på rad invitert av KIA (Kristent interkulturelt arbeid) Nærbø, til å være med på leir med en overnatting. I år gikk turen til Ognatun. I tillegg til våre ungdommer hadde vi også med …

Les mer

Et Innspill til barnekovensjonens skyggerapport

KIA sine innspill Hvert femte år må den norske regjeringen, samt alle stater som har ratifisert barnekonvensjonen, rapportere på gjennomføringen av barnekonvensjonen til FNs barnekomité.  I oktober 2016 skal den norske regjeringen levere den femte rapporten til FNs barnekomité, og …

Les mer

Samarbeidsavtale mellom KIA Sør og NAV Skien

Vi gratulerer KIA Sør avd. Skien med spennende samarbeidsavtale Flyktninger i arbeid NAV Skien og KIA (Kristent interkulturelt arbeid) har inngått samarbeidsavtale om arbeidstiltak for flyktninger i Introduksjonsprogrammet. Tiltaket gjennomføres som et pilotprosjekt for fem deltakere over en periode på …

Les mer

Uverdig handsaming av papirlause asylsøkjarar

NRK set i serien Motvind søkelyset på den uverdige handsaminga som ikkje godkjente flyktningar og innvandrare får i Norge. -Fleire i KIA har i lang tid hjuplet folk som er intervjuet i programmet, fortel Victor Calvert i KIA Øst.  Han …

Les mer