Home / Aktuelt (page 6)

Aktuelt

Ros til KIA som samarbeidspart

Hå mottakssenter EMA ble for andre år på rad invitert av KIA (Kristent interkulturelt arbeid) Nærbø, til å være med på leir med en overnatting. I år gikk turen til Ognatun. I tillegg til våre ungdommer hadde vi også med …

Les mer

Et Innspill til barnekovensjonens skyggerapport

KIA sine innspill Hvert femte år må den norske regjeringen, samt alle stater som har ratifisert barnekonvensjonen, rapportere på gjennomføringen av barnekonvensjonen til FNs barnekomité.  I oktober 2016 skal den norske regjeringen levere den femte rapporten til FNs barnekomité, og …

Les mer

Samarbeidsavtale mellom KIA Sør og NAV Skien

Vi gratulerer KIA Sør avd. Skien med spennende samarbeidsavtale Flyktninger i arbeid NAV Skien og KIA (Kristent interkulturelt arbeid) har inngått samarbeidsavtale om arbeidstiltak for flyktninger i Introduksjonsprogrammet. Tiltaket gjennomføres som et pilotprosjekt for fem deltakere over en periode på …

Les mer

Uverdig handsaming av papirlause asylsøkjarar

NRK set i serien Motvind søkelyset på den uverdige handsaminga som ikkje godkjente flyktningar og innvandrare får i Norge. -Fleire i KIA har i lang tid hjuplet folk som er intervjuet i programmet, fortel Victor Calvert i KIA Øst.  Han …

Les mer

Airbnb stiller krav for å hindre diskriminering

-Vi vil hedre Airbnb for deres nye innsats mot rasisme og fordommer ved at de stiller krav til uttleiere og leietakere. I en tid der mange politikere og andre sprer fordommer mot folk med annen kultur og bakgrunn, og terskelen …

Les mer

Du kan starte KIA-lag i din menighet og forsamling

Bli med på kristent integreringsarbeid ved å danne KIA lag i din menighet eller forsamling. Vi får stadig flere innvandrere og flyktninger i Norge. Hvordan skal vi følge dem opp i våre kristne forsamlinger og kirker? KIA vil at de …

Les mer

450 var med på «Vi går for fellesskapet»

«VI GÅR FOR FELLESSKAP! » Rundt 450 mennesker fra ulike land fikk en solfylt dag på KIA Rogalands inkluderingsdag .»Vi går for fellesskap!» ble arrangert for sjuende gang i Sandtangen ved Bryne søndag 25. sept. Flyktninger og nordmenn ble inndelt …

Les mer

Generalsekretær Erik Lølandsmo slutter i KIA

Generalsekretær Erik Lølandsmo slutter i KIA Norge. Han har fått seg ny stilling som kirkeverge i Sørum. Landsstyret takker for innsatsen i KIA og ønsker lykke til med nye oppgaver. Erik Lølandsmo ønsker alle i KIA lykke til med det …

Les mer

Kultursjongløren

– Det er et stort sprang mellom kinesisk, brasiliansk og norsk kultur. Men med tiden har jeg lært meg å sjonglere, sier multikulturelle Mei Lian Chou. Hun er født på Taiwan, vokste opp i Brasil, tok utdannelse og jobbet i …

Les mer

To nye lokallag og 70 nye medlemmer på 1 uke!

Tirsdag forrige uke ble «KIA Ung Holbergs Plass» stiftet. De har allerede et godt etablert norskkurs i samarbeid med Misjonssalen. Kristine Vasland er leder her og bildene er fra deres lokallag. Fredag ble «KIA Ung Skien» stiftet med Henok Goitom …

Les mer