Home / til alle sider

til alle sider

Eldsjelpris til Irene Håland Ege

KIA Norge gratulerer Irene Håland Ege med eldsjelprisen som vart delt ut av Sparebankstiftelsen i Hå. Vi er veldig glad for Irene sitt store engasjement for KIA Nærbø, og set utruleg stor pris på at ho ønskjer å gje prisen på kr.25.000,- …

Les mer

Solidaritetsgudstjeneste på Ål

Søndag 06.12.15 var det solidaritetsgudstjeneste på Ål. Her medvirket sokneprest Vigdis Moen Storhaug og diakon Bente Sletten. Bente Sletten er forøvrig leder for KIA Ål. Fylkesleder Zvonimir Vojtulek preket fra  Jesaja 2.1-5. tekst « Folk skal ikke mer løfte sverd mot …

Les mer

Troende utvises til tortur

Mange troende møter en brutal situasjon ved utvisning til Iran viser rapport fra NOAS. Bildet er fra Teheran (Wikipedia) NOAS har gjennomgått rundt 100 saker hvor utlendingsforvaltningen har avslått søknader om beskyttelse fra iranske konvertitter. Praksis er vurdert på bakgrunn …

Les mer