Det finnes positive utviklingstrekk i den arabiske verden

Forfatter Iyad El-Baghdadi
Forfatter Iyad El-Baghdadi

Finnes det positive utviklingstrekk i den arabiske verden?

På åpningsdagen for Bjørnsonfestivalen i Molde onsdag 8.9. var utviklingen i den arabiske verden satt på dagsorden.  Innleder var Iyad El-Baghdadi (38) , palestineren med oppvekst i De forente arabiske Emirater,  forfatter, menneskerettighetsaktivist, blogger og Twitter-kjendis. Nå har han blitt flyktning i Norge.

El-Baghdadi viste til en undersøkelse på sin Twitterkonto som viser at det store flertall ikke ser for seg at konflikter i den ar beiske verden blir løst på 15 år. Problemene i regionen er kjent og omfattende, men en del positive utviklingstrekk er lite framme.  Han viste til at det er typisk at terroristene unnskylder seg med at de jobber mot tyranner, korrupsjon og vestlig innflytelse.  Merk at relativt i forhold til befolkningen kommer det flere krigere til IS fra land i Europa enn fra de arabiske land.

Her er noe av de positive utviklingstrekk i den arabiske verden som han framhevet både demografiske, utdanningsmesssige, økonomiske og ideologiske forhold:

-Det er ikke slik at terrorisme har bred appell i den arabiske verden, ideologisk har terroristene alt tapt.  Det er også typisk at regjeringe i den arabiske verden har mistet legitimitet, de prøver å styre folk med autoritære maktmidler, men de lykkes ikke med det.

– Nå får en arabisk familie i snitt to barn for 10-20 år siden var tallet gjerne 6 til 8. Det store flertallet av barn lærer seg å lese og skrive. Historiske tall viser at demokratisk styreformer ofte kommer en generasjon senere.

.-Antall tenåringsekteskap er dramatisk redusert , folk gifter seg senere og får barn senere enn før. Halvparten av alle arabere er nå 24 år eller yngre og av de som styrer i dag er havlparten over 69 år.  Han ser for seg at den nye generasjonen vil endre utviklingen i den arabiske verden i positiv retning, men det er vanskelig å si hvor fort dette vil komme.

– Kjøp og bruk av mobiltelefoner har eksplodert og folk ser svært aktive på sosiale media som  Facebook og Twitter.  Det er f.eks. i Saudi Arabia underholdning og musikk som topper nettbesøkende, religiøse nettsider kommer langt nede på popularitetsskalaen.  Kritiske aviser og tv-stasjoner blir stengt i flere land.  Men omfanget av meldinger på sosiale medier med politisk satire og kritikk er det mye av.  Han viste flere eksempler på det som fra Egypt hvor folk gjorde narr av det militære kontrollerer  40% av bedriftene der.

Det har vært vanlig i den arabiske verden å gi “Vesten skyld i landenes problemer”. Men demonstrasjonene i 2011 endret dette, de pekte på at ens egne regjeringer har ansvar for situsjonen i landene.

– At den økonomiske stormakten Saudi Arabia legger om sin økonomi er et tegn på at landet ikke kan være like suverent som det har vært.  Dette påvirker også utviklingen i regionen.

 

Vi spør ham om ikke folks overdrevne frykt for terror skaper store økonomiske problem for et land som Tunisia.  Han var akkurat kommet fra Tunisia og fortalte at folk der er vært skuffet over hvor lite mange land og folk i Vest Europa har fulgt opp den positive utviklingen i landet. Den relaltive faren for å dø av terrorisme er svært lav i de fleste land.  I Tunisia har det bare vært bare noen få terrorangrep, men turisttrafikken er dramatisk redusert.  Han viste til det merkelig med Tyrkia med mange angrep, men som fortsatt har mange turister.

El-Baghdadi  har oppnådd svært mange følgere gjennom å ytre seg om den arabiske våren og gjennom blant annet å skrive satiriske tekster om autoritære styresett og deres ledere, skriver Bjørnsonfestivalen i sitt program.. Som ung var Iyad El-Baghdadi en konservativ og bokstavtro muslim, men som nå tar klar avstand fra gammel islamsk lære og tradisjonelle dogmer. Han ble født som statsløs palestiner, men vokste opp i De forente arabiske emirater. Han har nå fått asyl i Norge etter å ha blitt forvist fra sin hjemstat uten noen domfellelse eller rettslig prosess. Han arbeider for tiden på en bok om utviklingen for den arabiske våren som skal komme ut i løpet av 2016.

Foredraget og arrangementet var et samarbeid med Oslo Freedom Forum.

Teksten over er min oppsummering og er ikke godkjent av El-Baghdadi

Saken er laget av Reidar Andestad  med e-post more@kianorge.no