-Det private norskopplæringstilbudet, i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), tilbyr barnehage til barn ned i tre måneder, fritidsaktiviteter og arbeidspraksisplasser.

Mayada fra Egypt syns KIA har flinke lærere.

– KIA har veldig flinke lærere. De hjelper oss å skrive og snakke norsk. De hjelper oss med barnehager også, sier Mayada fra Egypt.

Les hele saken hos NRK Her

Saken var oppe i Østlandssendingen 6.2.17, du kan høre innslaget her