Dramatikk om KIAs skole og barnehage i Oslo

Ansatte (bildet) ved KIas skole og barnehage i Oslo
Ansatte i 2016 (bildet) ved KIAs skole og barnehage i Oslo

I flere år har KIA drevet et unikt tilpasset opplegg til flyktning- kvinners situasjon i Oslo. Ved å tilby språkopplæring samtidig som barna til kvinnnene kan være i barnehage i samme bygg, så kan flere få tilpasset språkopplæring som fungere for dem. KIA får masse gode tilbakemeldinger fra de som går på skolen. Nå truer Oslo kommune med at tilbudet ikke vil kunne få støtte for neste skoleår. Avdelingsleder Marie Grenberg Bergheim håper fortsatt på at tilbudet skal berges og den unike kompetansen ved skolen kan videreføres. Her er oppslag i NRK Østlandssendingen:

Innvandrerkvinner kan miste norskopplæring

Byrådet i Oslo vil kutte tilbudet om private språkopplærere fordi kommunen har ledige plasser ved sin egen voksenopplæring. Men mange innvandrerkvinner synes ikke kommunens tilbud er godt nok.

Norskundervisning hos KIA
LÆRER SPRÅKET: I 43 år har Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) drevet språkopplæring for innvandrerkvinner. De fleste kvinnene kommer til Norge som flyktninger eller på familiegjenforening.Foto: Andrea Melby / NRK
Andrea Melby Journalist

-Det private norskopplæringstilbudet, i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), tilbyr barnehage til barn ned i tre måneder, fritidsaktiviteter og arbeidspraksisplasser.

Mayada fra Egypt syns KIA har flinke lærere.

– KIA har veldig flinke lærere. De hjelper oss å skrive og snakke norsk. De hjelper oss med barnehager også, sier Mayada fra Egypt.

Les hele saken hos NRK Her

Saken var oppe i Østlandssendingen 6.2.17, du kan høre innslaget her

Lagre

Lagre