Middag «på tvers» og demokrati

KIA Drammen har i flere år arrangert middager for både Drammensere med minoritetsbakgrunn, og etniske nordmenn. Målet har vært å samles rundt bordet, for å spise, bli bedre kjent med hverandre, knytte kontakter, snakke norsk og ikke minst ta opp viktige tema.
Den 5.mai var vi samlet, og tema var demokrati og kommunevalget 2015.

Ca 50 mennesker var samlet til middag «på tvers» denne gangen, og fylkesleder fra KIA Øst, Zvonimir Vojtulek, snakket om demakrati. Først om opphavet til demokratiet fra antikkens Hellas, hvor ordet demokrati kommer av ordene demos = folk og kratia = styre. Etterpå tok han en kort historisk reise gjennom Norge til dagens demokratiske monarki. Fra perioden på slutten av 1800-tallet med viktige datoer som 1884, 1905 og 1913, til dagens politiske system.

Alle innvandrere som har hatt sammenhengende opphold i Norge på minst 3 år, kan stemme ved kommunevalget i år, den 14.september. Vojtulek fortalte om de forskjellige politiske partiene, og oppmuntrert alle til å skaffe seg mer kunnskap om parienes program, før de skal stemme.

Det å kunne stemme er både et privilegium og en plikt. Til slutt fortalte Vojtulek om hans eget politiske engasjement som partileder i Horten, og svarte på mange spørsmål i fra de besøkende.

Med andre ord, enda en vellykket middag «på tvers», med god mat, et viktig tema og en oppmuntring til alle om å delta i kommunevalget 2015.

Hjertelig takk til alle frivillige i KIA Drammen!

De besøkende får informasjon om Kommunevalget 2015
De besøkende får informasjon om Kommunevalget 2015

 

Gode samtaler rundt bordene.
Gode samtaler rundt bordene.

Check Also

Er du vår neste generalsekretær?

KIA Norge søker generalsekretær/daglig leder i 100% fast stilling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *