Om oss

Velkommen til oss

KIA Drammen ble startet i 1998, men ble formelt med i KIA Norge fra høsten 1999. Representanter for Normisjon, Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband var med å starte KIA Drammen. Arbeidet har vært organisert på ulike måter gjennom årene.

I dag består KIA komiteen av personer som er med i medlemsorganisasjonene, innvandrere og andre som ønsker å være med å drive kristent innvandrerarbeid. Hoveddelen av arbeidet blir drevet på frivillig basis.

KIA region Øst har en ansatt som er med på noen av KIAs arrangement i Drammen.
Han heter Zvonimir Vojtulek og kan treffes på telefon nr 48 31 41 49.

KIA Drammen leier lokaler i Misjonssenteret, Konnerudgata 22.

Kontaktpersoner for KIA Drammen:
Sigrid Hals – mobil nr 976 81 213
Tjøstolf Andreas Vittersø – mobil nr 988 78 088

Mailadresse
: drammen@kianorge.no