Home / Aktiviteter / Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon

Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon

KIA mener:

«Kristent Interkulturelt Arbeid, KIA, vil gjøre kjent vår støtte under «Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner»

Vi er kjent med innholdet i høringssvaret fra Frivillighet Norge som er sendt departementet. Vi støtter Frivillighet Norges innspill, og vil særlig understreke punktet om studieforbund og om Den norske kirke.

Frivillighet Norges høringssvar finnes her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-regelverk-ommerverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner/id2581626/?uid=d7c5c4db-202f-4d0c-9146d2957b6d5b08

Check Also

Søker frivillige til integreringsarbeid

Liker du å treffe folk fra ulike land? Liker du å planlegge og fullføre prosjekter? Eller foretrekker du å lage mat, servere, osv.?

Inspirasjonsseminar i Bergen

  Se eventen på Facebook her