Erik Lølandsmo blir ny generalsekretær i KIA

Erik Lølandsmo blir ny generalsekretær i KIA Norge Foto Jane Sofie Svensbø
Erik Lølandsmo blir ny generalsekretær i KIA Norge Foto Jane Sofie Svensbø

Erik Lølandsmo (42) er ansatt som ny generalsekretær i KIA. Han har i de siste åtte årene vært daglig leder i Vest-Agder Røde Kors. Før dette jobbet han der som organisasjonsutvikler i fire år.

-Hvorfor KIA, Erik Lølandsmo?

-KIA er en interessant fordi organisasjonen får til mye for mennesker med minoritetsbakgrunn og fordi det er mange engasjerte og kompetente medarbeidere som arbeider godt for KIAs målsetting. Sammen ønsker jeg at vi skal få til enda mer, sier han.

Lølandsmo har en mastergrad i ledelse (MSc) fra England og cand mag-grad fra Norge som består av prosjektledelse, statsvitenskap, utviklingsstudiet samt informasjon og samfunnskontakt.

Hans kirkelige tilknytning er Frikirken. Han er aktiv medlem i Kristiansand der han blant annet sitter i misjonsutvalget. I sin ungdom var han ettåring i Etiopia og gikk også på bibelskole i Tyskland.

Styreleder Jakob Hånes sier at styret er svært godt fornøyd med at Erik Lølandsmo har sagt ja takk til stillingen. -Vi hadde mange sterke kandidater til stillingen, har brukt god tid på en grundig vurdering og er godt fornøyd med valget.

Lølandsmo starter i stillingen 1. april. Han vil i begynnelsen fortsette å bo i Kristiansand, og vil være ukependler til Stavanger. Dessuten kommer han til å bruke mye tid på å reise rundt til KIAs regioner og avdelinger for å bli kjent med medarbeidere, frivillige og alle aktivitetene.

Så fort det praktisk lar seg gjøre, vil han delta på et første møte med ansatte i KIA.
Nærmere opplysninger gis av:
• Generalsekretær Erik Lølandsmo 926 81 954 eriloela@online.no
• Styreleder Jakob Hånes 906 26 534 jakob.hanes@yahoo.no