Erik Lunde er valgt til ny styreleder i KIA

Erik Lunde, Oslo, er valgt som ny styreleder for KIA
På Landsmøtet i KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, ble Erik Lunde valgt som ny styreleder  og Thea Elisabeth Haavet som nestleder. Geir Jørgen Bekkevoll ble takket etter to årsinnsats som styreleder.
Erik Lunde er utdannet teolog med tillegg i historie, statsvitenskap og ledelse.  Han har vært informasjonssjef i KrF og rådgiver i miljøstiftelsen Zero.  Han er gruppeleder for KrF i Oslo bystyre.
Odd Bjarne Ellefsen, Kristiansand, fortsetter i styret. Mozhgan Rad, Oslo, Espen Schiager Topland, Grimstad, Maria Handeland, Bergen er nye . Reidar Andestad, Molde, fortsetter som de ansattes representant.
Ny handlingsplan ble vedtatt og to uttalelser – se egne oppslag.
Vedlagte bilde er av ny styreleder Erik Lunde og er tatt av KIA.

 

Lagre

Lagre