Eritrea i Norge

Fra tidligere feiring i Asmera
Fra tidligere feiring i Asmera

Lørdag 24.mai ble den eritreiske nasjonaldagen feiret mange steder rundt i Norge. Eritrea har blitt en del av Norge! Siste nytt er at det kom 794 asylsøkere til Norge i april i år, nesten like mange som i april i fjor. Fire av ti har flyktet fra Eritrea (NTB). Til sammen har det kommet 774 eritreiske asylsøkere til Norge i år. Det tilsvarer 27 prosent av de til sammen 2.835 personene fra 86 ulike land som har søkt asyl i Norge.

Bare i april kom det 319 eritreere. På andreplass kommer asylsøkere fra det borgerkrigsherjede Syria med 384 personer. Fra Somalia, et land som tidligere toppet listen over asylsøkere i Norge, har det kommet 261 personer, men tendensen er fallende, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

 028

Mye dans og glede under feiring av eritreisk nasjonaldag i Molde

Hvorfor kommer det så mange flyktninger fra Eritrea?
De siste årene har det kommet mange flyktninger til Norge fra Eritrea. Det er flere grunner til dette. Eritrea er nesten like lukket som Nord-Korea. Landet brøt ut av Etiopia i 1996 og ble da selvstendig. Landet har en isolert leder, Isaias Afwerki, som styrer som en brutal diktator.
Det er ikke rapportert om organisert partipolitisk opposisjonell aktivitet i Eritrea. Fra 2001 har det ikke vært mulig å drive organisert myndighetskritikk inne i Eritrea. Menneskerettighetssituasjonen i Eritrea er blitt stadig forverret siden 2001. Dette gjelder særlig for personer som har stilt seg kritiske til eritreisk regime og til måten landet styres på. Eritrea regnes som et diktatur hvor all opposisjonell virksomhet er forbudt.

Unge holdes i militæret i årevis

Unge blir kalt inn til militær og samfunnstjeneste som i utgangspunktet skulle være 15 måneder, men mange tvinges til å bli i årevis. Flere rapporter omhandler at mindreårige kan bli rekruttert til militærtjeneste. Det er rapportert om at personer i nasjonaltjenesten kan være så unge som 16 år, praksisen fra 2011 er at barn over 8 år ikke får reise fra landet. Siden juni 2005 har eritreiske myndigheter utstedt høye bøter og/eller arrestert og fengslet nære familiemedlemmer til eritreere som har desertert eller unndratt seg nasjonaltjeneste.

Straffer familiene når noen rømmer
Det er blitt rapportert at nære familiemedlemmer har blitt tvunget til å betale en høy bot eller tvunget til tjeneste for å erstatte desertøren eller «unnadrageren». Andre rapporterte sanksjoner er tilbaketrekning av lisenser for å drive handel og forretninger, samt tap av eiendom og jord.
Religiøse grupper som ikke tilhører de godkjente religionene blir forfulgt, de blir sett på som en trussel. Opposisjonspolitikere blir systematisk arrestert eller fjernet, det er massiv overvåking av folk i landet.

eritrea map

Skattes i utlandet

For å skaffe penger til staten har en innført en diasporaskatt på 2,5%. Det betyr at om du skal kunne reise tilbake til landet må du ha betalt 2,5% av inntjening du har i utlandet, det rapporteres med aktiv oppfølging av dette i land som Storbritannia.

Det er mange grunner til å vise stor forståelse for at det kommer flyktninger til Norge fra Eritrea.

Denne saken er laget av Reidar Andestad