Færre ledige innvandrere

 

Arbeidsledige finner jobb, her i fra Australia
Arbeidsledige finner jobb, her i fra Australia

Tallene fra  SSB viser at den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i 4. kvartal 2016. Dette var en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den uendret på 2,1 prosent.  – Gledelig nok er flere på tiltak enn i 2015 og tar en høyde for det er ledigheten blant innvandrere 0,1% lavere, sier Reidar Andestad i KIA. Det er i Rogaland vi finner flest arbeidsledige innvandrere som norske.  Sammenlignet med andre vestlige land er arbeidsledigheten blant innvandrere lavere i Norge.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den besto i 4. kvartal 2016 av 1 068 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 3,7 prosent. Til sammenligning var den registrerte ledigheten på 6,6 prosent blant innvandrere og 2,7 prosent i befolkningen ellers i aldersgruppen 15–29 år. På bakgrunn av dette er det grunn til å være optimistisk med tanke på framtidig arbeidsandel blant norske fødte med innvandrerforeldre, sier Reidar Andestad.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet

Det var nedgang i registrert ledighet i de fleste innvandrergruppene, men i noe varierende grad. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa og fra Afrika hadde størst nedgang, begge grupper med 0,9 prosentpoeng. Også innvandrere fra Asia hadde en viss reduksjon på 0,6 prosentpoeng.

Afrikanske innvandrere er fortsatt den gruppen med høyest ledighet på 10,4 prosent. Dette må bl.a. ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde i november 2016 nest høyest ledighet på 7,4 prosent. Dernest kom innvandrere fra Asia og Latin-Amerika, begge grupper med 7,0 prosent registrert helt ledige. De fra Øst-Europa utenom EU lå litt under innvandrersnittet med 6,1 prosent. Som vanlig lå de øvrige gruppene et godt stykke under snittet for innvandrere: Vest-Europa (4,0 prosent), Nord-Amerika og Oseania (3,7 prosent) og Norden (2,9 prosent), dette skriver SSB.

Andel innvandrere av totalt antall arbeidsledige

Om lag 28 700 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av november 2016 som er referansetidspunktet for 4. kvartal. Disse utgjorde 36,7 prosent av registrerte ledige totalt.

 

Kilde: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl

 

Lagre