Home / Bli fast giver

Bli fast giver

Ønsker du å bli fast giver?
Med ”Fast Givertjeneste” sikrer du;

  • regelmessighet og oversikt i din givertjeneste.
  • KIA regelmessige og faste inntekter, jevnt fordelt over hele året.

Beløpsgrensen for gaver gitt til frivillige organisasjoner er nå  2016 på kr 25.000,-.

i 2017  forhøyes dette til kr 30.000,-.

Det vil si at når du gir en gave større enn kr 500,- til KIA, og har oppgitt ditt personnummer til oss, vil vi automatisk innrapportere beløpet til skattemyndighetene slik at du får fratrekk i ditt skatteoppgjør i henhold til vedtatte ordninger.

Disse reglene gjelder individuelt, slik at et ektepar som gir i hvert sitt navn kan få fratrekk for kr 25.000,-  pr person. (kr 30.000,- i 2017.)

Vi håper du vil støtte oss i dette viktige arbeidet.  Du kan inngå avtale om fast månedlig gave som trekkes automatisk på din bankkonto.  Klikk på bildet nedenfor for å inngå avtale.

 

Avtalegiro