Ønsker du å bli fast giver?
Med ”Fast Givertjeneste” sikrer du;

  • regelmessighet og oversikt i din givertjeneste.
  • KIA regelmessige og faste inntekter, jevnt fordelt over hele året.

Gaver gitt til frivillige organisasjoner på mellom kr. 500,- og kr. 50.000,- kan trekkes fra på selvangivelsen.

Det vil si at når du gir en gave større enn kr 500,- til KIA, og har oppgitt ditt personnummer til oss, vil vi automatisk innrapportere beløpet til skattemyndighetene slik at du får fratrekk i ditt skatteoppgjør i henhold til vedtatte ordninger.

Disse reglene gjelder individuelt, slik at et ektepar som gir i hvert sitt navn kan få fratrekk for kr. 50.000,-  pr person.

Vi håper du vil støtte oss i dette viktige arbeidet.  Du kan inngå avtale om fast månedlig gave som trekkes automatisk på din bankkonto.  Klikk på bildet nedenfor for å inngå avtale.

BLI FAST GIVER

Avtalegiro