Fin vekst i KIA Ung sitt arbeid

KIA Ung har stadig flere lag og aktive medlemmer!
KIA Ung har stadig flere lag og aktive medlemmer!

I januar 2015 ble en handlingsplan skrevet av det nasjonale teamet i KIA Ung. De satte et ambisiøst mål om å øke til 15 lokallag og 2 årsverk innen 5 år i tillegg til at vi skulle bli en relevant ressurs for menigheter. Nå ser det ut til at vi er på vei til å klare disse målene allerede i 2016! Gud har brukt mange frivillige i organisasjonen til å spre kjærlighet til mennesker av ulike religiøse og kulturelle bakgrunner. Hvordan vil bevegelsen se ut om 5 år? (bilde er utdrag fra handlingsplanen i 2015)

KIA Ung sitt bilde.
 Teksten over fra KIA Ungs Facebook informasjon ved leder Daniel Overskott.
Vi i KIA gratulerer KIA Ung med flott resultat etter offensiv og god jobbing!
Daniel Overskott er leder i KIA Ung
Daniel Overskott er leder i KIA Ung

Lagre