Flere asylsøkere til Norge

Dikatorregimet til Isaias Afewek i Eritrea fører til mange flyktninger

 

Dikatorregimet til Isaias Afewek i Eritrea fører til mange flyktninger

Hittil i år har 4.129 personer søkt asyl i Norge. Det er 50 flere enn til samme tid i fjor, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). -Tallene fra første kvartal viste nedgang, mens tallene for mai viser vekst i forhold til i fjor, sier Reidar Andestad i KIA. Flest kommer fra Eritrea og Syria.

I mai i år søkte 1.271 personer om asyl, en økning på vel 500 personer sammenlignet med mai i fjor.
Over en tredel av asylsøkerne i år kommer fra Eritrea i Afrika. Neste land på listen er det borgerkrigsherjede Syria. 525 syrere hadde søkt om beskyttelse i Norge ved utgangen av mai i år.
Asylsøkerne kommer fra 91 ulike land, men bare sju land har mer enn 100 asylsøkere. Det er Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan, Syria, og de palestinske områdene, viser tallene fra UDI.
405 av asylsøkerne har opplyst at de er enslige mindreårige.

Her er informasjonen fra UDi om første kvartal:
Færre asylsøkere i første kvartal
________________________________________
I årets tre første måneder har det kommet 2 032 asylsøkere til Norge. Det er det laveste antallet siden 2007.
Det kom flest asylsøkere fra Eritrea (455 personer), Syria (295) og Somalia (202) i første kvartal. Økningen var størst blant syriske asylsøkere, hvor det kom 115 i samme periode i fjor. Størst nedgang var det blant somaliske asylsøkere – fra 459 i fjor.
– Vi ser en nedgang i antallet personer som søker asyl i Norge, men om dette er en varig trend er for tidlig å si. Mange andre europeiske land opplever en økning i antallet asylsøkere. Vi må også ta høyde for at det vanligvis kommer flere asylsøkere til Norge om sommeren og høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Festantrekk og musikk - Eritrea
Festantrekk og musikk – Eritrea

1. kvartal   2007   2008   2009   2010    2011    2012    2013    2014
antall         1 215    2 478  3 828   2 516   2 143  2 086   2 504   2 032