Flere bosettinger i kommunene

Flere flyktninger bosatt, færre venter
Over fire tusen flyktninger har så langt i år blitt bosatt i norske kommuner. Det er 22 prosent flere enn på samme tid i fjor, viser nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Samtidig har antallet som venter i mottak gått ned, fra 5 700 ved utgangen av februar i år til 4 900 ved utgangen av juli.
Flyktningene ble bosatt i 275 kommuner over hele landet. Til sammen 331 kommuner har sagt ja til å ta imot flyktninger i år.
– Det er gledelig å se at så mange kommuner tar denne oppgaven på alvor og bosetter flere flyktninger, sier direktør i IMDi Geir Barvik.
Barvik mener det vitner om forståelse for at både de som er direkte berørt og kommunene selv tjener på langsiktig og stabilt arbeid med og for flyktninger.
Ikke i mål ennå

Flytningebarn i Norge
Gjennom avtalen inngått mellom regjeringen og Kommunesektorens organisasjon (KS) skal kommunene tilby 10 000 plasser til flyktningene i 2014. Kommunene har hittil sagt ja til å bosette 7 700 flyktninger i år.
Denne våren sendte derfor IMDi og KS et brev til alle landets kommuner og ba dem ta imot flere flyktninger, både i år og i neste år.
Svarfrist 1. september
– Fristen for å svare er 1. september. Det er fortsatt mange mennesker som venter på å få starte på sitt liv i Norge, og kommunene har et ansvar om å bosette alle som har fått opphold, sier Barvik.
For at kommunene skal bli bedre rustet til å ta imot alle de som venter på et bosted, har staten blant annet økt integreringstilskuddet og rammen for tilskudd til utleieboliger.