Flyktningpanikken førte til vedtak mot folkeretten

Nordisk jurist panel om asylrett på NOAS seminar 16.juni
Nordisk jurist panel om asylrett på NOAS seminar 16.juni,Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå til venstre var møteleder, Vigdis Vevstad er nr 2 i panelet fra venstre.

«Hva vi trodde var sikker praksis på asylområdet, er ikke sikker lenger», sa Vigdis Vevstad og viste til at det er brudd på menneskerettighetene å tvangssende asylsøkere tilbake til usikre land.  Dette ble sagt i forbindelse med at jurister fra de nordiske landene var samlet til Nordisk konferanse om asylrett og praksis i Oslo 16.juni i regi av NOAS. Vevstad har doktorgrad i internasjonal jus og arbeider som rådgiver og forsker.

 

Et felles trekk i alle de nordiske landene var at panikken rundt den store tilstrømmingen av flyktninger i 2015 ført til at det ble etablert en rekke nye vedtak og bestemmelser for å begrense flyktningestrømmen.  Noen av vedtakene, som flere av de norske, ble sagt å være midlertidige, slik også i våre naboland.  Nå er det usikkerhet om de midlertidige ordningene blir permanente selv om de strider mot internasjonale bestemmelser.

-I Norge har heldigvis nylig Stortinget justert noen av de midlertidige bestemmelsene bl.a. innen familiegjenforening tilbake til slik de var tidligere det gjelder bl.a. inntektsgrensen for familiegjenforening og hvor lenge en må vente for å kunne få familegjenforening, sier Reidar Andestad i KIA i en kommentar.

– Flere innledere på møte var skuffelse over at høyre orienterte eller populistiske partier har fått så stor innflytelse på asyl- og flyktningpolitikken i alle de nordiske landene.  En politikk som var utenkelig for 2 år siden har nå blitt vedtatt politikk på asylområdet. Rettighter blir fort svekket fordi en ivrer for raske innstrammingstiltak mot strømmen av asylanter.   Barns rettigheter etter barnekonvensjonen var eksempel på internasjonal rett som blir brutt.

Juristene var likevel enige om at de nordiske landene må gjennomføre en gjennomgang av sine vedtak og sikre at internasjonal rett og bestemmelser ikke blir varig svekket. – Normalt har de nordiske land stått i front i å forsvare internasjonale rettigheter og etterlyse at andre land tilpasser sitt lovverk til disse.  Nå er den nordiske stemmen blitt svekket når det gjelder troverdighet og dermed svekkes en nødvendig nordisk stemme på asylrett-området, som nå i en rekke land bærer preg av så mange dårlige ordninger og lite rettsikkerhet, sier Reidar Andestad i KIA.