FN-dagen til ettertanke for flyktninger som døde

Minnegudstjeneste i Oslo Domkirke
Minnegudstjeneste i Oslo Domkirke

Hvordan reagerer verden når 10 000 mennesker dør helt unødvenidg? Hele 10 000 flyktninger regner en med har omkommet de siste årene på flukt til Europa.  På FN-dagen for flyktninger 20.juni arrangerte Oslo Domkirke sammen med medlemskirker og organisasjoner i Norges Kristne Råd en minnegudstjeneste for alle disse døde. “Gråt med dem som gråter” var temaet for denne felleskirkelige gudstjenesten.

Flytningsstrømmen fortsetter til tross for stadig flere stengte grenser, avtaler og innstramminger.  Mangel på lovlige reiseveier til Europa betyr tragedier i havet. I følge FN-organissjoner druknet 3 500 menesker i Middelhavet i 2014. Antallet steg til  3 770 i 2015, og i år stiger tallet enda mer med rundt rundt 2 856 menneskeliv som har gått tapt så langt.

Som kirker har vi forplikteltet oss å minnes de døde, og be for de pårørende. Med minnemarkeringer ønsker vi også å uttrykke vår solidaritet og medfølelse og samtidig vår indignasjon og skuffelse over våre ledere og manglende evne til å løse flyktningkrisen. Med denne minnesmarkeringen setter vi søkelys på flyktningsituasjonen og behovet for lovlige og trygge reiser til Europa” (Fra programheftet)

KIA har medarbeidersamling i Oslo 20 og 21 juni og deltok i minnesamlingen.

Her tennes det lys til minne om alle båtflytkningene som har dødd på vei til Europa.
Her tennes det lys til minne om alle båtflytkningene som har dødd på vei til Europa.

Under samlingen ble det tent lys til minne om de mange døde.