FNs barnekomite bekymret for Norges behandling av asylbarn

Norge får igjen kritikk fra FNs barnekomité som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, retur til utrygge områder og barn som forsvinner fra asylmottak, skrev ABC-Nyheter basert på sak fra NTB 6.juni.

– Jeg er veldig glad for at komiteen kommer med flere klare anbefalinger knyttet til barn med fluktbakgrunn. Dette er en av gruppene med barn i Norge som er mest utsatt, sier barneombud Anne Lindboe.

Rapporten trekker blant annet fram bruk av midlertidig oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere, forsvinninger fra asylmottak og barns levekår i mottak. Barnekomiteen anbefaler at barn bare skal bo i asylmottak kortest mulig tid og at myndighetene må gjøre mer for å finne barn som forsvinner fra mottak.

Norske myndigheters behandling av enslige, mindreårige asylsøkere har vært kritisert en rekke ganger av FNs barnekomité. I rapporten som kom onsdag, gjentas kritikken.

– Jeg vil si at utviklingen går i feil retning. Rettighetene til disse barna har blitt svekket, sier Lindboe.

Ifølge Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, forsvant det i fjor 206 barn fra norske asylmottak.

Les også: UNICEF: Asylbarn får for dårlig behandling i Norden

Utfordrer regjeringen

Redd Barna mener regjeringen og barneminister Linda Hofstad Helleland (H) nå må lytte til kritikken.

– Dette er tredje gangen bare i løpet av dette halvåret at Norge får kritikk av et FN-organ for sin behandling av barn som har flyktet alene til Norge. Som Menneskerettighetskomiteen og Torturkomiteen, er også Barnekomiteen bekymret for at Norge gir enslige mindreårige over 15 år et dårligere omsorgstilbud enn andre barn i Norge, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Norge får også kritikk for å fengsle barn på flukt, og komiteen ber Norge sikre at barn på flukt ikke fengsles.