Geir Jørgen Bekkevold er ny styreleder i KIA

Geir Jørgen Bekkevold er ny leder i KIA
Geir Jørgen Bekkevold er ny leder i KIA

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold er valgt til ny styreleder i KIA

Geir Jørgen Bekkevold fra Skien er valgt som ny styreleder i den flerkulturelle organisasjonen KIA på landsmøtet i Kristiansand i helgen. Bekkevold er stortingsrepresentant for KrF og har over tid vært aktiv innen flyktning og asylsaker. Jakob Hånes fra Kristiansand ble takket av som leder i organisasjonen etter hele 10 års innsats.

Landsmøtet vedtok en ambisiøst handlingsplan for neste 2-års periode der videre utbygging av tjenester og tilbud for flyktninger og innvandrere, språkskole, og oppfølging av folk på asylmottak er sentrale saker.

Landsmøtet ber om en aksjon mellom det offentlige og frivillige for de mindreårige flyktninger og asylsøkere og vil selv bidra her.

KIA støttes av de større kristne organisasjonene i Norge og bispedømmeråd, samt støtte fra det offentlige og private gaver. Tilsammen er det 55 ansatte. KIA, Kristen Interkulturelt Arbeid, samarbeider nært med menigheter og organisasjoner i sitt lokale flyktningarbeid.  Organisasjonen har hovedkontor i Stavanger.

I tillegg til ny leder Geir Jørgen Bekkevold 52 – Skien) er følgende valgt inn i hovedsstyret for KIA:

Odd Bjarne Ellefsen (42 – Kristiansand), Thea Elisabeth Haavet (39 – Oslo) , Mette Marie Hebnes (44-Tau i Rogaland), Fiffi Namugunga (Trondheim) og Lemma Desta (39 – Oslo), + ansatt representant.