Generalsekretær Erik Lølandsmo slutter i KIA

Bli med i KIAs aksjon for syriske flyktninger, sier generalssekretær Erik Lølandsmo

Generalsekretær Erik Lølandsmo slutter i KIA Norge. Han har fått seg ny stilling som kirkeverge i Sørum. Landsstyret takker for innsatsen i KIA og ønsker lykke til med nye oppgaver. Erik Lølandsmo ønsker alle i KIA lykke til med det viktige arbeidet for flyktninger. Hans siste arbeidsdag i KIA blir 31. august 2016.