Region Sør

KrSand Gospelkor
Grimstad Gospelkor
Arendal Gospelkor

Region Rogaland

Stavanger Gospelkor

Region Øst

Oslo Gospelkor