Hele 29% flere kan tenke seg å bistå i flyktningarbeidet

Hele russetoget i Molde i 2016 var preg av plakater for et flerkulturelt samfunn og med flyktninger invitert med i sin del av toget.

 

I en undersøkelse av Nordstat  på oppdrag fra IMDi kommer det fram at 11% av befolkningen mener de gjør en innsats for flyktninger i dag.  Hele 29 prosent kunne tenke seg å bidra.  -Så her ligger det et stor potensiale for KIA og andre til å få flere frivillige til å være med i vårt integreringsarbeid.

De mest aktuelle aktivitetene for befolkningen å delta på er flerkulturelle arrangementer (35 prosent), ellers: • Norsktrening (30 prosent), leksehjelp (28 prosent) og å gi informasjon om veiledning om det norske samfunnet (28 prosent).

Befolkningen mener flyktningen selv og offentlige myndigheter har størst ansvar når det gjelder integrering i Norge. • 88 prosent mener flyktningen har i svært stor grad eller i stor grad ansvaret, mens 86 prosent mener det samme om offentlige myndigheter. • 51 prosent mener arbeidsgivere har i svært stor grad eller i stor grad ansvaret. • Kun 1 av 4 (26 prosent) mener privatpersoner har i svært stor grad eller i stor grad ansvaret. • For øvrige aktører er tilsvarende resultater som følger: utdanningsinstitusjoner (66 prosent), frivillige organisasjoner (41 prosent) og idrettslag (33 prosent)

En av ti (11 prosent) sier de allerede gjør en innsats for flyktninger • 29 prosent kan tenke seg å gjøre en innsats • 34 prosent er avvisende til å gjøre en innsats • 27 prosent svarer «vet ikke» • Blant dem som ikke ønsker å bidra nevner flest mangel på tid (42 prosent) • 39 prosent sier det ikke angår dem • 31 prosent oppgir praktiske årsaker som grunn • 18 prosent sier at de ikke ønsker å gjøre en innsats for flyktninger • 9 prosent oppgir at de ikke tør

 

Her kan du lese mer om resultatene fra undersøkelsen