Home / Aktuelt / Hele 29% flere kan tenke seg å bistå i flyktningarbeidet

Hele 29% flere kan tenke seg å bistå i flyktningarbeidet

Hele russetoget i Molde i 2016 var preg av plakater for et flerkulturelt samfunn og med flyktninger invitert med i sin del av toget.

 

I en undersøkelse av Nordstat  på oppdrag fra IMDi kommer det fram at 11% av befolkningen mener de gjør en innsats for flyktninger i dag.  Hele 29 prosent kunne tenke seg å bidra.  -Så her ligger det et stor potensiale for KIA og andre til å få flere frivillige til å være med i vårt integreringsarbeid.

De mest aktuelle aktivitetene for befolkningen å delta på er flerkulturelle arrangementer (35 prosent), ellers: • Norsktrening (30 prosent), leksehjelp (28 prosent) og å gi informasjon om veiledning om det norske samfunnet (28 prosent).

Befolkningen mener flyktningen selv og offentlige myndigheter har størst ansvar når det gjelder integrering i Norge. • 88 prosent mener flyktningen har i svært stor grad eller i stor grad ansvaret, mens 86 prosent mener det samme om offentlige myndigheter. • 51 prosent mener arbeidsgivere har i svært stor grad eller i stor grad ansvaret. • Kun 1 av 4 (26 prosent) mener privatpersoner har i svært stor grad eller i stor grad ansvaret. • For øvrige aktører er tilsvarende resultater som følger: utdanningsinstitusjoner (66 prosent), frivillige organisasjoner (41 prosent) og idrettslag (33 prosent)

En av ti (11 prosent) sier de allerede gjør en innsats for flyktninger • 29 prosent kan tenke seg å gjøre en innsats • 34 prosent er avvisende til å gjøre en innsats • 27 prosent svarer «vet ikke» • Blant dem som ikke ønsker å bidra nevner flest mangel på tid (42 prosent) • 39 prosent sier det ikke angår dem • 31 prosent oppgir praktiske årsaker som grunn • 18 prosent sier at de ikke ønsker å gjøre en innsats for flyktninger • 9 prosent oppgir at de ikke tør

 

Her kan du lese mer om resultatene fra undersøkelsen

Check Also

ABC Norwegian course

Welcome to our intensive summer course, wich is held from the 2nd. to the 31st. July

FNs barnekomite bekymret for Norges behandling av asylbarn

Norge får igjen kritikk fra FNs barnekomité som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, …