Fasade Vaisenhusgata 5 Inngang til KIA Norge; Hovedkontor og KIA Second handhutikk. Inngang KIA Rogaland fra Brødregata
Fasade Vaisenhusgata 5 Inngang til KIA Norge; Hovedkontor og KIA Second hand butikk.                     Inngang til KIA Rogaland er fra Brødregata.

KIAs hovedkontor ligger i Vaisenhusgata 5 i Stavanger sentrum, (et kvartal bak Stavanger Tinghus).

KIA Rogaland og KIA Second Hand er lokalisert i samme bygg.

Det meste av KIAs operative arbeidet foregår i våre 6 regioner. Men i takt med økende størrelse, kan KIA tilby mer informasjon og tilbud på nasjonalt plan. Eksempler på dette er multikulturelle gospelkor, samt korseminar og andre kurs og workshops.

Flere nasjonale prosjekter er på vei. Og skulle noen sitte med en god ide, ståpåvilje og et ønske om å bety noe i det flerkulturelle Norge, så ta gjerne kontakt med KIA for om mulig å realisere prosjektet sammen med oss.

KIA Hovedkontor

Adresse: Vaisenhusgata 5, 4012 Stavanger
Tel. 48 31 41 00
E-post: post@kianorge.no
Kontor / treffetid: mandag – fredag 08:30 – 15:30
Service-desk koordinator: Elisabeth Wethe : 48 31 41 00
Administrasjonsleder: Kåre Skartland Tlf. 48 31 41 41
Markeds- og Informasjonsleder: Håkon Høyland Tlf. 48 31 41 42
HR leder:  Ann Helen Nilsen Malde : 48 31 41 66