Fasade Vaisenhusgata 5 Inngang til KIA Norge; Hovedkontor og KIA Second handhutikk. Inngang KIA Rogaland fra Brødregata

KIAs hovedkontor ligger i Vaisenhusgata 5 i Stavanger sentrum, (bak Stavanger Tinghus).

KIA Rogaland, KIA Second Hand og KIA Velferd Stavanger er lokalisert i samme bygg.

Det meste av KIAs operative arbeidet foregår i våre 6 regioner.

KIA Hovedkontor

Adresse: Vaisenhusgata 5, 4012 Stavanger
Tel. 48 31 41 00
E-post: post@kianorge.no
Kontor / treffetid: mandag – fredag 08:30 – 15:30
Servicedeskkoordinator: Elisabeth Wethe : 48 31 41 00
Administrasjonsleder: Kåre Skartland Tlf. 48 31 41 41
Markeds- og Informasjonsleder: Håkon Høyland Tlf. 48 31 41 42
HR-leder:  Ann Helen Nilsen Malde : 48 31 41 66