KIA Hovedkontor

Fasade Vaisenhusgata 5 Inngang til KIA Norge; Hovedkontor og KIA Second handhutikk. Inngang KIA Rogaland fra Brødregata

KIA’s hovedkontor ligger i Vaisenhusgata 5 i Stavanger sentrum, (bak Stavanger Tinghus).

KIA Rogaland og KIA Velferd Stavanger er lokalisert i samme bygg.

Det meste av KIAs operative arbeidet foregår i våre 6 regioner.

 

Kontaktinformasjon Hovedkontoret:
Kontortid mandag til fredag kl. 08.30 – 15.30

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger
Tlf: 48 31 41 00
E-post: post@kianorge.no


Alf Petter Hagesæther
– Generalsekretær
Tlf: 48 31 41 51
alf.p.hagesaether@kianorge.no


Kåre Skartland –
 Faglig rådgiver og konsulent
Tlf: 48 31 41 41
ksk(a)kianorge.no

Nina Østebø Økonomi- og administrasjonsleder
Tlf: 90 99 63 24
nina.ostebo(a)kianorge.no