KIA Hovedkontor

Fasade Vaisenhusgata 5 Inngang til KIA Norge; Hovedkontor og KIA Second handhutikk. Inngang KIA Rogaland fra Brødregata

KIA’s hovedkontor ligger i Vaisenhusgata 5 i Stavanger sentrum, (bak Stavanger Tinghus).

KIA Rogaland, KIA Second Hand og KIA Velferd Stavanger er lokalisert i samme bygg.

Det meste av KIAs operative arbeidet foregår i våre 6 regioner.

 

Kontaktinformasjon Hovedkontoret:
Kontortid mandag til fredag kl. 08.30 – 15.30

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger
Tlf: 48 31 41 00
E-post: post@kianorge.no

 

Elisabeth Wethe, Servicedeskkoordinator
Tlf: 45 87 03 28

Kåre Skartland, Administrasjonsleder
Tlf: 48 31 41 41

Håkon Høyland, Markeds- og Informasjonsleder
Tlf: 48 31 41 42

Ann Helen Nilsen, HR-Leder
Tlf: 48 31 41 66